Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh học - Đề 8

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 - Đề 8

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh học - Đề 8 là đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 9 dành cho các bạn học sinh lớp 9 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh học này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Sinh học lớp 9 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Đề bài

I. Trắc nghiệm: (4.5 điểm)

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Các sinh vật trong một nhóm thường:

A. Hỗ trợ B. Cạnh tranh

C. Tiêu diệt lẫn nhau D. Hỗ trợ hoặc cạnh tranh lẫn nhau

2. Tỉ lệ giới tính thay đổi chủ yếu theo:

A. Theo lứa tuổi

B. Theo cá thể đực

C. Theo cá thể cái

D. Theo lứa tuổi và phụ thuộc vào sự tử vong giữa cá thể đực và cá thể cái

3. Ưu thế lai biểu hiện cao nhát:

A. Ở F1 B. F2

C. Ở tất cả các thế hệ la D. Ở thế hệ lai thứ 2

4. Để tạo được ưu thế lai ở cây trồng người ta chủ yếu dùng phương pháp:

A. Lai kinh tế B. Lai khác dòng

C. Lai F1 với F2 D. Cả A, B, C đều đúng.

5. Nhiệt độ của môi trường đã có ảnh hưởng đến:

A. Hình thái, hoạt động sinh lí của sinh vật

B. Đến bộ lông của động vật

C. Đến bộ chân của động vật

D. Ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá, tuần hoàn.

6. Đặc trưng quần thể người là:

A. Gồm cá thể cùng loài

B. Cùng chung sống trong một khu vực nhất định

C. Có kinh tế và xã hội

D. Có khả năng tạo môi trường sống

Câu 2. Sắp xếp thông tin ở cột A ứng với cột B sao cho phù hợp và ghi kết quả vào cột C trong bảng sau.

Mối quan hệ khác loài (A)

Đặc điểm (B)

Kết quả (C)

1. Cộng sinh

a. Khi nguồn sống không đủ, các sinh vật khác loài tranh giành nhau thức ăn, chỗ ở và các điều kiện sống

1……………

2. Hội sinh

b. Sinh vật sống nhờ trên cơ thể sinh vật khác, lấy các chất dinh dưỡng, máu từ vật chủ

2…………..

3. Cạnh tranh

c. Gồm các trường hợp: động vật ăn thịt con mồi, động vật ăn thực vật, thực vật bắt sâu bọ

3…………

4. Kí sinh, nửa kí sinh

d. Sự hợp tác có lợi của các loài sinh vật

4………..

5. Sinh vật ăn sinh sinh vật khác

e. Sự hợp tác giữa hai loài sinh vật trong đó một bên có lợi còn bên kia không có lợi cũng không bị hại

5………..

6. Hợp tác

f. Cũng giống như quan hệ cộng sinh nhưng hai loài không phụ thuộc nhau chặt chẽ, không nhất thiết phải thường xuyên sống với nhau

6…………..

II. Tự luận: (5.5 điểm)

Câu 1. Quần thể người có những đặc điểm nào giống và khác với những quần thể sinh vật khác, nguyên nhân và ý nghĩa của sự khác nhau đó là gì?

Câu 2. Vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên?

Câu 3. Ưu thế lai là gì? Cho biết cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai? Tại sao không dùng con lai F1 để nhân giống?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh học

I. Trắc nghiệm: (4.5 điểm)

Câu 1.

1

2

3

4

5

6

D

D

A

B

A

C

Câu 2.

1

2

3

4

5

6

d

e

a

b

c

f

II. Tự luận: (5.5 điểm)

Câu 1. * Điếm giống và khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác:

- Quần thể người và các quần thể sinh vật khác đều có các đặc điểm về giới tính (tỉ lệ đực: cái, thành phần tuổi, mật độ, tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong...)

- Riêng ở quần thể người có những đặc điểm mà các quần thể sinh vật khác không có là: kinh tế, pháp luật, hôn nhân, văn hoá, giáo dục, tôn giáo,...

* Nguyên nhân và ý nghĩa của sự khác nhau đó:

Nguyên nhân: quần thể người có những điểm đặc trưng riêng vì do con người có lao động và tư duy nên có khả năng tự điều chỉnh các đặc điểm sinh thái trong quần thể và đồng thời cải tạo thiên nhiên.

Ý nghĩa của sự khác nhau: Ở quần thể người, khi xuất hiện các đặc trưng riêng như kinh tế, pháp luật, hôn nhân, văn hoá và giáo dục.. Cho thấy ở quần thể người đã hình thành các mối quan hệ mới. Ngoài các mối quan hệ giữa con người với các dạng sinh vật khác và với các nhân tố sinh thái, quan trọng hơn ở con người đã xuất hiện các mối quan hệ chặt chẽ với nhau và chính các mối quan hệ này đã thúc đẩy cho xã hội loài người phát triển, thoát khỏi sự lệ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên mà con người vươn lên tác động cải tạo môi trường và làm thay đổi các nhân tố sinh thái có lợi cho mình.

Câu 2. Vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên: nhiều hoạt động của con người đã tác động tới môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường. Tuy nhiên, với sự hiểu biết ngày càng tăng, con người đã và đang nỗ lực đổ khắc phục tình trạng đó, đồng thời bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên. Những biện pháp chính là:

- Hạn chế phát triển dân số quá nhanh

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên

- Bảo vệ các loài sinh vật

- Phục hồi và trồng rừng mới

- Kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm

- Hoạt động khoa học của con người góp phần cải tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao

Câu 3.

- Ưu thể lai là hiện tượng con lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, chống chịu tốt, các tính trạng hình thái và năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ.

- Cơ chế di truyền của hiện tượng trên là do sự tập trung các gen trội có lợi ở con lai F1 (khi lai hai dòng thuần thì ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1

P: AAbbCC x aaBBcc

F1: AaBbCc

- Không dùng con lai F1 để nhân giống vì: ưu thế lai chỉ biểu hiện cao nhất ở đời F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ ở các đời sau (hay nói cách khác trong các thế hệ sau, tỉ lệ dị hợp giảm dần nên ưu thế lai cũng giảm dần).

....................................

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh học - Đề 8. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 129
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh Học

Xem thêm