Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập lai một cặp tính trạng của Menden

VnDoc xin giới thiệu Bài tập lai một cặp tính trạng của Menden. Bài tập là tổng hợp các phương pháp giải liên quan đến lại một cặp tính trạng. Với tài liệu này khá là hữu ích cho các em ôn tập bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

A. Lai là gì? Lai một cặp tính trạng là gì?

1. Lai là gì?

- Lai đối với thực phẩm có nghĩa là chúng ta sẽ đem hạt phấn của cây này đến giao phấn với cây khác

- Lai đối với động vật có nghĩa là chọn một cá thể đực giao phối với cá thể cái.

2. Lai một cặp tính trạng là gì?

Tính trạng là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý của một cơ thể ( ví dụ : Cây đậu có các tính trạng: thân cao, quả lục, hạt vàng, chịu hạn tốt...)

Một cặp tính trạng có hai nghĩa là hai tính trạng của cùng 1 loại tính trạng ( ví dụ: màu sắc hạt: hạt màu vàng - hạt màu xanh; hình dạng vỏ: vỏ trơn láng - vỏ nhăn )

⇒ Lai một cặp tính trạng là trên cây chúng ta thực hiên phép lai giữa hai cây. Một cây chúng ta chọn là bố sử dụng hạt phấn, cây chọn làm mẹ sử dụng nhị và chỉ quan tâm đên một cặp tính trạng.

B. BÀI TOÁN THUẬN: Cho biết KG, KH của P -> Xác định tỉ lệ KG, KH của F.

I. Phương pháp giải:

- Dựa vào giả thiết đề bài, qui ước gen.

- Từ KH của P -> Xác định KG của P.

- Lập sơ đồ lai -> Xác định KG của F -> KH của F.

II. Bài toán minh họa:

Bài tập 1: Ở cà chua, quả đỏ là tính trạng trội hoàn toàn so với quả vàng. Hãy xác định kết quả về kiểu gen, kiểu hình của con lai F1 trong các trường hợp sau đây:

a. P: quả đỏ x quả đỏ

b. P: quả đỏ x quả vàng

c. P: quả vàng x quả vàng.

Giải:

Theo giả thiết đề bài, ta có qui ước gen: A: quả đỏ; a: quả vàng.

(hoặc: gọi A là gen qui định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng quả vàng)

=> Quả đỏ có kiểu gen: AA hoặc Aa (viết gọn: A-)

Quả vàng có kiểu gen: aa

a. P: quả đỏ x quả đỏ

- Trường hợp 1: P: (quả đỏ) AA x AA (quả đỏ)

G: A A

F1: AA

+ KG: 100% AA

+ KH: 100% quả đỏ.

- Trường hợp 2: P: (quả đỏ) AA x Aa (quả đỏ)

G: A A, a

F1: AA : Aa

+ KG: 1AA : 1Aa

+ KH: 100% quả đỏ.

- Trường hợp 3: P: (quả đỏ) Aa x Aa (quả đỏ)

G: A,a A, a

F1: AA : Aa : Aa : aa

+ KG: 1AA : 2Aa : 1aa

+ KH: 3 quả đỏ : 1 quả vàng.

b. P: quả đỏ x quả vàng

- Trường hợp 1: P: (quả đỏ) AA x aa (quả vàng)

G: A a

F1: Aa

+ KG: 100% Aa

+ KH: 100% quả đỏ.

- Trường hợp 2: P: (quả đỏ) Aa x aa (quả vàng)

G: A,a a

F1: Aa : aa

+ KG: 1Aa : 1aa

+ KH: 1quả đỏ : 1 quả vàng.

c. P: quả vàng x quả vàng.

- Sơ đồ lai:

P: (quả vàng) aa x aa (quả vàng)

G: a a

F1: aa

+ KG: 100% aa

+ KH: 100% quả vàng

.......................................................................

Ngoài Bài tập lai một cặp tính trạng của Menden, mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
93
Sắp xếp theo

    Sinh học lớp 9

    Xem thêm