Giải bài tập trang 153 SGK Sinh lớp 9: Hệ sinh thái

Giải bài tập trang 153 SGK Sinh 9: Hệ sinh thái

Giải bài tập trang 153 SGK Sinh lớp 9: Hệ sinh thái được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Lời giải hay bài tập Sinh học 9 này bao gồm lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về hệ sinh thái trong chương trình học môn Sinh học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

A. Tóm tắt lý thuyết: Hệ sinh thái

Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã (sinh cảnh). Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định. Các sinh vật trong quần xã gắn bó với nhau bởi nhiều mối quan hệ, trong đó quan hệ dinh dưỡng có vai trò quan trọng được thể hiện qua chuỗi và lưới thức ăn. Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm 3 thành phần chủ yếu là sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 153 Sinh Học lớp 9: Hệ sinh thái

Bài 1: (trang 153 SGK Sinh 9)

Hãy cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần sinh thái đó

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Ví dụ hệ sinh thái nước đứng ở một ao, gồm có các thành phần chính:

  • Sinh vật sản xuất: rong, bèo, cây thủy sinh, tảo hiển vi.
  • Sinh vật tiêu thụ cấp 1: cá nhỏ ăn rong, bèo, tôm, động vật nổi, tép, cua
  • Sinh vật tiêu thụ cấp 2: cá to, vừa.
  • Sinh vật tiêu thụ cấp 3: cá lớn.
  • Sinh vật phân giải: vi sinh vật.

Bài 2: (trang 153 SGK Sinh 9)

Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái rắn, châu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ. Một số gợi ý về thức ăn như sau:

Bài tập sinh học lớp 9

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

  • Cây cỏ là thức ăn của bọ rùa, châu chấu.
  • Ếch nhái ăn bọ rùa, châu chấu.
  • Rắn ăn ếch nhái, châu chấu.
  • Gà ăn cây cỏ và châu chấu.
  • Cáo ăn thịt gà.

(Dựa vào kiến thức đã biết trong các lớp trước và trong thực tế, em hãy đưa ra thêm về quan hệ thức ăn có thể có của các loài còn lại và vẽ toàn bộ một lưới thức ăn).

Đánh giá bài viết
2 6.677
Sắp xếp theo

Giải bài tập Sinh học 9

Xem thêm