Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học 

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Bảo vệ môi trường - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

 • Câu 1:

  Quan hệ giữa hai loài sinh vật trong đó cả hai bên cùng có lợi là mối quan hệ?

 • Câu 2:

  Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi còn bên kia không có lợi và cũng không có hại là mối quan hệ?

 • Câu 3:

  Các sinh vật khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác của môi trường là đặc điểm của mối quan hệ khác loài nào sau đây?

 • Câu 4:

  Sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác, lấy chất dinh dưỡng và máu từ cơ thể vật chủ là đặc điểm của mối quan hệ khác loài nào sau đây?

 • Câu 5:

  Các sinh vật cùng loài có quan hệ với nhau như thế nào?

 • Câu 6:

  Động vật ăn thịt con mồi, động vật ăn thực vật và thực vật bắt sâu bọ thuộc quan hệ khác loài nào sau đây?

 • Câu 7:

  Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng “tự tỉa” ở thực vật là mối quan hệ gì?

 • Câu 8:

  Rận và bét sống bám trên da trâu, bò. Rận, bét với trâu, bò có mối quan hệ theo kiểu nào dưới đây?

 • Câu 9:

  Địa y sống bám trên cành cây. Giữa địa y và cây có mối quan hệ theo kiểu nào dưới đây?

 • Câu 10:

  Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với sống riêng rẽ?

 • Câu 11:

  Các cá thể cùng loài sống với nhau thành một nhóm trong cùng một khu vực có thể cạnh tranh nhau gay gắt, dẫn tới một số cá thể có thể tách ra khỏi nhóm trong hoàn cảnh nào dưới đây?

 • Câu 12:

  Điều kiện nào dưới đây phù hợp với quan hệ hỗ trợ?

 • Câu 13:

  Con hổ và con thỏ trong rừng có thể có mối quan hệ trực tiếp nào sau đây:

 • Câu 14:

  Cỏ dại thường mọc lẫn với lúa trên cánh đồng làm cho năng suất lúa bị giảm đi, giữa cỏ dại và lúa có mối quan hệ theo kiểu nào dưới đây:

 • Câu 15:

  Quan hệ nào sau đây là quan hệ cộng sinh?

 • Câu 16:

  Cá ép bám vào rùa biển hoặc cá lớn, nhờ đó được rùa và cá lớn đưa đi xa. Cá ép, rùa biển và cá lớn có mối quan hệ nào dưới đây?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 2.245
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh 9

Xem thêm