Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh học 9 bài 41 Online

Trắc nghiệm Sinh học 9 bài 41 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học 9 bài 41 Online gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án, giúp học sinh ôn luyện bài học tại nhà và chuẩn bị cho các bài kiểm tra môn Sinh lớp 9 đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Trắc nghiệm Sinh học 9 bài 41 có đáp án do giáo viên VnDoc tự biên soạn và xây dựng theo chương trình học SGK môn Sinh lớp 9 kết hợp kiến thức nâng cao, học sinh vừa đánh giá trực tiếp kết quả học tập của bản thân vừa đề ra được phương hướng học tập môn Sinh 9 hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1: Khái niệm môi trường nào sau đây là đúng?
 • Câu 2. Có các loại môi trường phổ biến là?
 • Câu 3: Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái
 • Câu 4: Cơ thể sinh vật được coi là môi trường sống khi:
 • Câu 5: Các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật là môi trường
 • Câu 6: Trong tự nhiên, nhân tố sinh thái tác động đến sinh vật
 • Câu 7: Những nhân tố khi tác động đến sinh vật, ảnh hưởng của chúng thường phụ thuộc vào mật độ của quần thể bị tác động là
 • Câu 8: Nhân tố sinh thái là
 • Câu 9: Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm
 • Câu 10: Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm
 • Câu 11: Con người là một nhân tố sinh thái đặc biệt. Có thể xếp con người vào nhóm nhân tố nào sau đây?
 • Câu 12: Con người là một nhân tố sinh thái đặc biệt. Có thể xếp con người vào nhóm nhân tố nào sau đây?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 602
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 9 trực tuyến

  Xem thêm