Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 11

Trắc nghiệm Phát sinh giao tử và thụ tinh

Để giúp các em học sinh nắm vững kiến thức môn Sinh học 9 bài 11 Phát sinh giao tử và thụ tinh, VnDoc gửi tới các bạn Trắc nghiệm Sinh học 9 bài 11 cho các em tham khảo. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 bài Phát sinh giao tử và thụ tinh sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài 11 môn Sinh học 9. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên VnDoc nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Thụ tinh là gì?

 • Câu 2:

  Bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính được di truyền qua các thế hệ nhờ quá trình nào?

 • Câu 3:

  Ở người sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST giới tính nào với trứng để tạo hợp tử phát triển thành con trai?

 • Câu 4.

  1 tế bào sinh dục sơ khai đực và 1 tế bào sinh dục sơ khai cái đều nguyên phân liên tiếp 4 lần. Các tế bào con chuyển sang vùng sinh trưởng và qua vùng chín giảm phân bình thường. Số lượng giao tử đực và giao tử cái được tạo thành là

 • Câu 5:

  Xét 8 tế bào sinh dục sơ khai ở vùng sinh sản đều nguyên phân liên tiếp 4 đợt. Tất cả các tế bào con đều tham gia giám phân tạo giao tử. Số thoi vô sắc xuất hiện và bị phá hủy trong quá trình giảm phân các tế bào nói trên

 • Câu 6:

  10 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp 5 lần. Hiệu suất thụ tinh của giao tử là 10% và tạo ra 128 hợp tử. Hãy xác định số giao tử từng loại tham gia thụ tinh.

 • Câu 7:

  Xét 4 tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm 2n = 8 đều nguyên phân liên tiếp 9 đợt. 2,34375% tế bào con trải qua giảm phân. Tính số giao tử cái được sinh ra.

 • Câu 8:

  5 tế bào sinh dục cái sơ khai đều nguyên phân 6 đợt tạo ra các tế bào sinh trứng. Các tế bào này chuyển sang vùng chín nhận của môi trường 5120 NST đơn. Bộ NST lưỡng bội của loài là

  Giải thích:

  Số tế bào sinh trứng được sinh ra là:

  5 × 26 = 320

  320 tế bào chuyển sang vùng chín tức là xảy ra quá trình nhân đôi NST.

  Bộ NST lưỡng bội của loài là:

  5120 : 320 = 16

 • Câu 9.

  Ở ruồi giấm (2n=8). Một tế bào sinh trứng thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử. Cho các nhận xét sau

  1. Ở kì giữa của quá trình giảm phân I có 8 nhiễm sắc thể kép.

  2. Ở kì sau của quá trình giảm phân I có 16 crômatit.

  3. Ở kì sau của quá trình giảm phân I có 16 tâm động.

  4. Ở kì cuối của quá trình giảm phân I, lúc tế bào đang phân chia có 16 nhiễm sắc thể đơn.

  5. Ở kì đầu của quá trình giảm phân II, mỗi tế bào con có chứa 8 nhiễm sắc thể kép.

  6. Ở kì giữa của quá trình giảm phân II, mỗi tế bào con có chứa 16 crômatit.

  7. Ở kì sau của quá trình giảm phân II, mỗi tế bào con có chứa 8 tâm động.

  Số ý đúng là:

 • Câu 10:

  Nội dung nào sau đây sai về quá trình thụ tinh?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 9 trực tuyến

  Xem thêm