Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 19

Trắc nghiệm Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Để giúp các em học sinh nắm vững kiến thức môn Sinh học 9 bài 19 Mối quan hệ giữa gen và tính trạng, VnDoc gửi tới các bạn Trắc nghiệm Sinh học 9 bài 19 cho các em tham khảo. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 bài Mối quan hệ giữa gen và tính trạng sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài 19 môn Sinh học 9. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên VnDoc nhé.

 • Câu 1:

  Quá trình tổng hợp prôtêin được gọi là

 • Câu 2.

  Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp trong quá trình dịch mã?

 • Câu 3.

  Phân tử nào được dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin?

 • Câu 4.

  Phát biểu nào dưới đây về quá trình dịch mã là đúng?

 • Câu 5.

  Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ:

 • Câu 6.

  Khởi đầu quá trình dịch mã là sự kiện nào?

 • Câu 7.

  Sự biểu hiện tính trạng của con giống với bố mẹ là do

 • Câu 8.

  Chuỗi axitamin vừa được tổng hợp xong thuộc

 • Câu 9.

  Một gen có chiều dài 5100 Å thì phân tử prôtêin hoàn thiện được tổng hợp từ khuôn mẫu của gen đó có bao nhiêu axit amin?

 • Câu 10.

  Tương quan về số lượng axit amin và nucleotit của mARN khi ở trong riboxom là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 21
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lớp 9

  Xem thêm