Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Trắc nghiệm Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là phần nội dung thuộc chương 4 Sinh học 9: Biến dị. Để giúp các em học sinh nắm vững kiến thức môn Sinh học 9 bài 23 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể, VnDoc gửi tới các bạn Trắc nghiệm Sinh học 9 bài 23 cho các em tham khảo. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 bài Đột biến số lượng nhiễm sắc thể sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài 23 môn Sinh học 9. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên VnDoc nhé.

 • Câu 1:

  Đột biến số lượng NST bao gồm

 • Câu 2.

  Ở người, hiện tượng dị bội thể được tìm thấy ở

 • Câu 3.

  Thể một nhiễm có đặc điểm nào sau đây?

 • Câu 4.

  Kí hiệu bộ NST nào sau đây dùng để chỉ thể không nhiễm?

 • Câu 5.

  Một tế bào của người có 22 nhiễm sắc thể thường và một cặp nhiễm sắc thể giới tính XY. Khẳng định nào sau đây về tế bào đó là đúng?

 • Câu 6.

  Người bị hội chứng Down có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là

  Người mắc hội chứng Down có 3 NST số 21 → Người bị hội chứng Down có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là 47 NST.
 • Câu 7.

  Một tế bào sinh dưỡng của thể một kép đang ở kì sau nguyên phân, người ta đếm được 44 nhiễm sắc thể. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường của loài này là

 • Câu 8.

  Cơ chế phát sinh thể dị bội là do sự phân li không bình thường của một cặp NST trong giảm phân tạo ra kết quả như thế nào?

 • Câu 9.

  Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Câu 10.

  Thể không nhiễm là thể mà trong tế bào:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 10
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 9 trực tuyến

  Xem thêm