Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 20

Trắc nghiệm Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN

Để giúp các em học sinh nắm vững kiến thức môn Sinh học 9 bài 20 Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN, VnDoc gửi tới các bạn Trắc nghiệm Sinh học 9 bài 20 cho các em tham khảo. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 bài Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài 20 môn Sinh học 9. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên VnDoc nhé.

 • Câu 1:

  Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E. coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển những vi khuẩn E. coli này sang môi trường chỉ có N14 thì mỗi tế bào vi khuẩn E. coli này sau 5 lần nhân đôi sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ADN ở vùng nhân hoàn toàn chứa N14?

 • Câu 2:

  Một gen dài 5100 Å tiến hành phiên mã 5 lần. Tính lượng ribônuclêôtit mà môi trường nội bào cung cấp cho quá trình trên.

  Số nuclêôtit trên 1 mạch của gen là: 5100 : 3,4 = 1500 nuclêôtit.

  Gen phiên mã 5 lần tạo ra 5 phân tử mARN.

  Số ribônuclêôtit mà môi trường nội bào cung cấp cho phiên mã là: 1500 × 5 = 7500 ribônuclêôtit.

  Đáp án cần chọn là: B

 • Câu 3:

  Số vòng xoắn trong một phân tử ADN là 100000 vòng. Xác định chiều dài của phân tử ADN.

 • Câu 4:

  Chiều dài của một phân tử ÁDN là 6800 Ả, ADN đó có tổng số nuclêôtit là:

  Tổng số nuclêôtit = 6800 x 2 : 3,4 = 4000 nucleotit

  Đáp án cần chọn là: C

 • Câu 5:

  Một đoạn phân tử ADN gồm 5 gen dài bằng nhau, mỗi gen có 20% nucleotit loại A và 30% nuclêôtit loại G thì tỉ lệ A/G của đoạn ADN này là:

 • Câu 6:

  Một gen có 2700 nuclêôtit và có hiệu số giữa A và G bằng 10% số nuclêôtit của gen, số lượng từng loại nuclêôtit của gen là bao nhiêu?

  Ta có A – G = 10%

  Mặt khác: A + G = 50% => G = X = 20%; A = T = 50% - G = 30% (NTBS)

  Số lượng từng loại nu là:

  A = T = 30% . 2700 = 810 nu

  G = X = 20% . 2700 = 540 nu

  Đáp án cần chọn là: A

 • Câu 7:

  Một gen tự nhân đôi n lần liên tiếp sẽ tạo ra được bao nhiêu gen giống nó?


 • Câu 8:

  Một phân tử ADN có 10000 nuclêôtit và cọ hiệu số của nuclêôtit loại T với loại X là 1000. Số lượng từng loại nuclêồtit của phân tử ADN là bao nhiêu ?

 • Câu 9:

  Một gen có 2800 nuclêôtit và có hiệu số giữa T và X bằng 20% số nuclêôtit của gen. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là bao nhiêu?

 • Câu 10:

  Một gen có 1440 liên kết hiđrô, trong đó số cặp nuclêôtit loại G - X nhiều gấp 2 lần số cặp T - A. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là bao nhiêu?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 8
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 9 trực tuyến

  Xem thêm