Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Quần xã sinh vật

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học 

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9: Quần xã sinh vật gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Bảo vệ môi trường - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Quần thể sinh vật

 • Câu 1:

  Rừng mưa nhiệt đới là:

 • Câu 2:

  Quần xã sinh vật có những dấu hiệu điển hình nào?

 • Câu 3:

  Số lượng các loài trong quần xã thể hiện chỉ số nào sau đây:

 • Câu 4:

  Chỉ số thể hiện mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã là

 • Câu 5:

  Chỉ số thể hiện mật độ cá thể của từng loài trong quần xã là:

 • Câu 6:

  Chỉ số thể hiện tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát ở quần xã là:

 • Câu 7:

  Tập hợp nào sau đây không phải là quần xã sinh vật?

 • Câu 8:

  Số lượng cá thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức độ nhất định phù hợp với khả năng của môi trường. Hiện tượng này gọi là:

 • Câu 9:

  Hiện tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của quần thể khác trong quần xã kìm hãm là hiện tượng nào sau đây:

 • Câu 10:

  Hiện tượng khống chế sinh học trong quần xã dẫn đến hệ quả nào sau đây?

 • Câu 11:

  Tập hợp các sinh vật nào sau đây được coi là một quần xã?

 • Câu 12:

  Trong mối quan hệ giữa các thành phần trong quần xã, thì quan hệ đóng vai trò quan trọng nhất là

 • Câu 13:

  Trong một quần xã sinh vật, loài ưu thế là:

 • Câu 14:

  Trong một quần xã sinh vật, loài đặc trưng là:

 • Câu 15:

  Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể nào sau đây:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.200
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 9

  Xem thêm