Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 17

Trắc nghiệm Mối quan hệ giữa Gen và ARN

Để giúp các em học sinh nắm vững kiến thức môn Sinh học 9 bài 17 Mối quan hệ giữa Gen và ARN, VnDoc gửi tới các bạn Trắc nghiệm Sinh học 9 bài 17 cho các em tham khảo. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 bài Mối quan hệ giữa Gen và ARN sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài 17 môn Sinh học 9. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên VnDoc nhé.

 • Câu 1: (NB)

  Các nguyên tố hóa học ở trong thành phần cấu tạo ARN là

 • Câu 2: (TH)

  Điều nào sau đây nói về ARN là sai?

 • Câu 3: (TH)

  Đâu không phải là đặc điểm thể hiện sự giống nhau giữa ARN với ADN?

 • Câu 4: (TH)

  Tính đặc thù của mỗi mARN do yếu tố nào sau đây quy định?

 • Câu 5: (NB)

  Loại ARN nào sau đây không thể hiện nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc?

 • Câu 6: (NB)

  Mục đích của quá trình tổng hợp ARN trong tế bào là

 • Câu 7.

  Quá trình tổng hợp ARN diễn ra ở giai đoạn nào của chu kì tế bào?

 • Câu 8: (NB)

  ARN được tổng hợp theo mấy nguyên tắc? Đó là những nguyên tắc nào?

 • Câu 9.

  Trong quá trình tổng hợp ARN liên kết hiđrô không được hình thành giữa

 • Câu 10: (VD)

  Một phân tử mARN có U = 12000 chiếm 20% tổng số nuclêôtit của ARN. Số nuclêôtit trong phân tử mARN đó sẽ là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 71
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lớp 9

  Xem thêm