Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 13: Di truyền liên kết

Trắc nghiệm Di truyền liên kết

Để giúp các em học sinh nắm vững kiến thức môn Sinh học 9 bài 13 Di truyền liên kết, VnDoc gửi tới các bạn Trắc nghiệm Sinh học 9 bài 13 cho các em tham khảo. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 bài Di truyền liên kết sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài 13 môn Sinh học 9. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên VnDoc nhé.

 • Câu 1:

  Di truyền liên kết là

 • Câu 2:

  Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng di truyền liên kết?

 • Câu 3:

  Ruồi giấm được xem là đối tượng thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền vì

 • Câu 4:

  Số nhóm gen liên kết của một loài bằng

 • Câu 5:

  Để phát hiện qui luật di truyền liên kết, Moocgan sử dụng

 • Câu 6:

  Kết quả về mặt di truyền của liên kết gen là

 • Câu 7:

  Phép lai nào sau đây cho kết quả phân li kiểu hình 50% quả vàng, nhăn : 50% quả xanh, trơn. Biết A: quả đỏ, a: quả vàng. B: quả trơn, b: quả nhăn.

 • Câu 8:

  Hiện tượng mỗi gen quy định một tính trạng mà kết quả tạo nên một số tính trạng luôn di truyền cùng với nhau. Đó là hiện tượng di truyền

 • Câu 9:

  Muốn F1 xuất hiện kiểu hình mang hai tính trạng lặn thì kiểu gen của P là

 • Câu 10:

  Hai cặp alen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết hoàn toàn. Số kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 11
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 9 trực tuyến

  Xem thêm