Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Bảo vệ môi trường - Phần 2

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học - Phần 2

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9: Bảo vệ môi trường - Phần 2 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Bảo vệ môi trường - Phần 1

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Những biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên hoang dã là

 • Câu 2:

  Công nghệ sinh học đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc bảo vệ tài nguyên sinh vật:

 • Câu 3:

  Em hãy cho biết công việc của chúng ta đã làm để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật:

 • Câu 4:

  Các hệ sinh thái chủ yếu trên trái đất:

 • Câu 5:

  Hệ sinh thái dưới đây không phải là hệ sinh thái trên cạn?

 • Câu 6:

  Hệ sinh thái lớn nhất trên quả đất là:

 • Câu 7:

  Mục tiêu của bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp là

 • Câu 8:

  Để vừa khai thác nguồn tài nguyên biển, vừa bảo vệ môi trường biển và phục hồi tài nguyên biển, cần phải:

 • Câu 9:

  Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái có ý nghĩa gì?

 • Câu 10:

  Hiện trạng rừng ở nước ta như thế nào?

 • Câu 11:

  Vai trò của hệ sinh thái biển đối với đời sống con người?

 • Câu 12:

  Có cần phải bảo vệ hệ sinh thái biển không? Tại sao?

 • Câu 13:

  Hệ sinh thái vùng rừng ngập mặn ven biển nước ta có ý nghĩa gì?

 • Câu 14:

  Các loài rùa biển đang bị săn lùng lấy mai làm đồ mĩ nghệ, số lượng rùa còn lại rất ít, chúng ta cần bảo vệ loài rùa biển như thế nào?

 • Câu 15:

  Luật Bảo vệ môi trường quy định việc bảo vệ môi trường nhằm

 • Câu 16:

  Cho biết nội dung chương II của Luật Bảo vệ môi trường ở Việt Nam?

 • Câu 17:

  Đối với việc sử dụng đất sản xuất, Luật Bảo vệ môi trường quy định cho người được sử dụng là:

 • Câu 18:

  Trách nhiệm của cá nhân khi gây ra sự cố môi trường là

 • Câu 19:

  Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật Bảo vệ môi trường quy định:

 • Câu 20:

  Chúng ta cần phải làm gì để thực hiện Luật Bảo vệ môi trường:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 187
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 9 trực tuyến

  Xem thêm