Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 9: Nguyên phân

Trắc nghiệm Nguyên phân

Để giúp các em học sinh nắm vững kiến thức môn Sinh học 9 bài 9 Nguyên phân, VnDoc gửi tới các bạn Trắc nghiệm Sinh học 9 bài 9 cho các em tham khảo. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 bài Nguyên phân sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài 9 môn Sinh học 9. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên VnDoc nhé.

 • Câu 1:

  Cơ thể lớn lên nhờ quá trình nào?

 • Câu 2:

  Cơ chế nào đã đảm bảo tính ổn định của bộ NST trong quá trình nguyên phân?

 • Câu 3:

  Trung thể có chức năng gì trong quá trình nguyên phân?

 • Câu 4

  NST kép tồn tại ở những kỳ nào của nguyên phân?

 • Câu 5:

  Câu nào sau đây không đúng?

 • Câu 6:

  Quá trình nguyên phân xảy ra ở tế bào nào của cơ thể?

 • Câu 7.

  6 tế bào cải bắp 2n = 18 đều trải qua nguyên phân liên tiếp 4 lần. Số tế bào con được sinh ra sau nguyên phân là:

 • Câu 8.

  Xét 3 tế bào cùng loài đều nguyên phân bốn đợt bằng nhau đòi hỏi môi trường cung cấp 720 NST đơn. Bộ NST lưỡng bội của loài trên bằng bao nhiêu?

 • Câu 9:

  Ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép xếp thành mấy hàng trên mặt phẳng xích đạo?

 • Câu 10.

  Kết quả kì giữa của nguyên phân các NST với số lượng là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 31
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 9 trực tuyến

  Xem thêm