Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 61

Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 61 Online

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 61. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 61 được VnDoc.com tổng hợp gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học và rèn luyện được kỹ năng làm bài trắc nghiệm. Mời bạn đọc cùng làm bài test dưới đây.

 • Câu 1:

  Luật Bảo vệ môi trường được ban hành nhằm mục đích gì?

 • Câu 2:

  Đối với việc khai thác rừng, luật Bảo vệ môi trường quy định

 • Câu 3:

  Nếu không có Luật Bảo vệ môi trường thì rừng có thể bị

 • Câu 4:

  Đâu không phải là hành vi chấp hành luật Bảo vệ môi trường?

 • Câu 5:

  Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau. Nội dung phòng chống suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường là?

 • Câu 6:

  Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trường cần có trách nhiệm

 • Câu 7:

  Chấp hành luật Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ai?

 • Câu 8:

  Khai thác rừng bừa bãi sẽ dẫn đến hậu quả gì?

 • Câu 9:

  Biện pháp khắc phục suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường là gì?

 • Câu 10:

  Phát biểu nào sau đây sai?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 19
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 9 trực tuyến

  Xem thêm