Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 60

Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 60 Online

Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 60 được VnDoc.com biên soạn và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 Bài 60. Mời các bạn cùng theo dõi và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Đâu không phải là hệ sinh thái trên cạn?

 • Câu 2:

  Đâu không phải là hệ sinh thái nước mặn?

 • Câu 3:

  Nhận định nào sau đây sai?

 • Câu 4:

  Biện pháp bảo vệ các hệ sinh thái rừng là

 • Câu 5:

  Phát biểu nào sau đây sai?

 • Câu 6:

  Cho các nhận định sau

  1. Biển là hệ sinh thái lớn nhất trên Trái Đất.

  2. Tài nguyên sinh vật biển là phong phú, vô tận.

  3. Rừng ngập mặn là hệ sinh thái nước mặn.

  4. Môi trường biển đang ngày càng bị ô nhiễm.

  Trong các nhận định trên, số nhận định đúng là

 • Câu 7:

  Đốt rừng, chặt phá rừng bừa bãi sẽ dẫn đến hậu quả gì?

 • Câu 8:

  Biện pháp giúp bảo vệ hệ sinh thái biển là gì?

 • Câu 9:

  Đặc điểm nào sau đây không là đặc điểm của hệ sinh thái nông nghiệp?

 • Câu 10:

  Cho các phát biểu sau:

  1. Diện tích rừng ở Việt Nam đang bị thu hẹp dần.

  2. Tài nguyên sinh vật biển là dồi dào, vô tận.

  3. Chỉ có hệ sinh thái rừng là quan trọng cần được bảo vệ.

  4. Hệ sinh thái nông nghiệp ở Việt Nam rất đa dạng.

  Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 382
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 9 trực tuyến

  Xem thêm