Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 21: Đột biến Gen

Trắc nghiệm Đột biến Gen

Đột biến gen là phần nội dung thuộc chương 4 Sinh học 9: Biến dị. Để giúp các em học sinh nắm vững kiến thức môn Sinh học 9 bài 21 Đột biến Gen, VnDoc gửi tới các bạn Trắc nghiệm Sinh học 9 bài 21 cho các em tham khảo. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 bài Đột biến Gen sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài 21 môn Sinh học 9. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên VnDoc nhé.

 • Câu 1.

  Sự thay đổi một hoặc một số cặp nuclêôtit của cấu trúc gen được gọi là

 • Câu 2:

  Dạng đột biến gen làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen là

 • Câu 3.

  Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit giữa gen cấu trúc có thể làm cho mARN tương ứng biến đổi như thế nào?

 • Câu 4.

  Dạng đột biến gen có thể chỉ làm thay đổi một axit amin trong phân tử prôtêin mà gen đó quy định là

 • Câu 5.

  Nguyên nhân gây đột biến gen là do

 • Câu 6.

  Ở sinh vật lưỡng bội, đột biến gen lặn chỉ biểu hiện ra kiểu hình trong trường hợp nào?

 • Câu 7.

  Điều nào dưới đây không đúng khi nói về đột biến gen?

 • Câu 8.

  Ở sinh vật lưỡng bội, alen đột biến luôn biểu hiện ra kiểu hình khi

 • Câu 9.

  Giữa biến dị tổ hợp và đột biến gen có điểm nào khác nhau nào?

  1. Đột biến gen là biến dị di truyền còn biến dị tổ hợp là biến dị tổ hợp thì không di truyền.

  2. Đột biến gen xuất hiện đột ngột gián đoạn còn biến dị tổ hợp có thể định hướng trước.

  3. Đột biến gen làm gen thay đổi cấu trúc gen còn biến dị tổ hợp thì không.

  4. Nguyên nhân của đột biến gen là do tác nhân môi trường còn biến dị tổ hợp là do sự tổ hợp lại vật chất di truyến vốn có của bố mẹ cho con qua giảm phân và thụ tinh.

  Phương án đúng là

 • Câu 10.

  Một gen có 3000 nuclêôtit, trong đó A = 2G bị đột biến thay thế một cặp G - X bằng một căp A – T. Số nuclêôtit loại G của gen sau đột biến là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 19
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lớp 9

  Xem thêm