Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Quần thể sinh vật

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học 

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9: Quần thể sinh vật gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Bảo vệ môi trường - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Trong quần thể, tỉ lệ giới tính cho ta biết điều gì?

 • Câu 2:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng với tháp tuổi dạng phát triển?

 • Câu 3:

  Vào các tháng mùa mưa trong năm, số lượng muỗi tăng nhiều. Đây là dạng biến động số lượng:

 • Câu 4:

  Mật độ của quần thể động vật tăng khi nào?

 • Câu 5:

  Tỉ lệ giới tính trong quần thể thay đổi chủ yếu theo:

 • Câu 6:

  Cơ chế điều hòa mật độ quần thể phụ thuộc vào:

 • Câu 7:

  Ở đa số động vật, tỉ lệ đực/cái ở giai đoạn trứng hoặc con non mới nở thường là:

 • Câu 8:

  Tập hợp cá thể nào dưới đây là quần thể sinh vật?

 • Câu 9:

  Một quần thể chim sẻ có số lượng cá thể ở các nhóm tuổi như sau:

  - Nhóm tuổi trước sinh sản: 53 con / ha

  - Nhóm tuổi sinh sản: 29 con/ ha

  - Nhóm tuổi sau sinh sản: 17 con/ ha

  Biểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở dạng nào?

 • Câu 10:

  Một quần thể chuột đồng có số lượng cá thể ở các nhóm tuổi như sau:

  - Nhóm tuổi trước sinh sản 44 con/ ha.

  - Nhóm tuổi sinh sản: 43 con / ha

  - Nhóm tuổi sau sinh sản: 21 con / ha

  Biểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở dạng nào?

 • Câu 11:

  Một quần thể hươu có số lượng cá thể ở các nhóm tuổi như sau:

  - Nhóm tuổi trước sinh sản: 25 con / ha

  - Nhóm tuổi sinh sản: 45 con / ha

  - Nhóm tuổi sau sinh sản: 15 con / ha

  Biểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở dạng nào?

 • Câu 12:

  Tập hợp nào sau đây là quần thể sinh vật tự nhiên?

 • Câu 13:

  Ví dụ nào sau đây không phải là quần thể sinh vật?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
10
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 9 trực tuyến

  Xem thêm