Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 5

Trắc nghiệm Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) là nội dung được học trong chương trình Sinh học 9 học kì 1. Để giúp các em học sinh nắm vững kiến thức phần này, VnDoc gửi tới các bạn Trắc nghiệm Sinh học 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo). Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài 5 môn Sinh học 9. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên VnDoc nhé.

 • Câu 1:

  Phép lai P : AaBb x aabb cho F1 có tỉ lệ kiểu gen

 • Câu 2:

  Phép lai nào sau đây thế hệ F1 xuất hiện biến nhiều dị tổ hợp nhất?

 • Câu 3:

  Cá thể có kiểu gen AaBb giao phối với cá thể có kiểu gen nào sẽ cho tỉ lệ kiểu gen 1 : 1 : 1 : 1?

 • Câu 4:

  Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập là gì?

 • Câu 5:

  Cho A: cây cao, a: cây thấp, B: quả tròn, b: quả bầu. Nếu thế hệ F1 xuất hiện tỉ lệ kiểu gen 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 thì P có kiểu gen nào sau đây?

 • Câu 6:

  Cho A: cây cao, a: cây thấp, B: quả tròn, b: quả bầu. Nếu thế hệ F1 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1 thì P có kiểu gen nào sau đây?

  1. AaBb x aabb.

  2. Aabb x aaBb hay AaBb x aaBB.

  3. aaBb x AaBb.

  4. AaBB x aaBb.

 • Câu 7.

  Ở một loài thực vật, A: có tua cuốn, a: không có tua cuốn, B: lá có lông, b: lá không có lông. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Chọn ngẫu nhiên 1 cây có tua cuốn, lá không có lông và 1 cây không tua cuốn, lá không có lông. Nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lý thuyết thì xác suất xuất hiện cây không có tua cuốn, lá không có lông ở F2 là

 • Câu 8.

  Cho P: AaBb x AaBb. Tính theo lý thuyết thì xác suất các cá thể dị hợp về 1 cặp gen thu được ở F1 là

 • Câu 9:

  Phép lai: AaBbccDd x AabbCcdd có thể sinh ra đời con có số loại kiểu gen là

 • Câu 10:

  Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao cây do hai gen không alen là A và B cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ thêm một alen trội A hay B thì chiều cao cây tăng thêm 10 cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất của loài này có chiều cao 100 cm. Giao phấn (P) cây cao nhất với cây thấp nhất, thu được F1, cho các cây F1 tự thụ phấn. Biết không có đột biến xảy ra, theo lí thuyết, cây có chiều cao 120 cm ở F2 chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 15
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 9 trực tuyến

  Xem thêm