Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 15: ADN

Trắc nghiệm ADN

Để giúp các em học sinh nắm vững kiến thức môn Sinh học 9 bài 15 ADN, VnDoc gửi tới các bạn Trắc nghiệm Sinh học 9 bài 15 cho các em tham khảo. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 bài ADN sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài 15 môn Sinh học 9. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên VnDoc nhé.

 • Câu 1:

  (NB) Tên gọi đầy đủ của phân tử ADN là

 • Câu 2: (NB)

  Đơn vị cấu tạo nên ADN là

 • Câu 3. (NB)

  Bốn loại đơn phân cấu tạo ADN có kí hiệu là

 • Câu 4: (TH)

  Điều nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm cấu tạo của ADN?

 • Câu 5: (NB)

  Hai mạch đơn pôlynuclêôtit của phân tử ADN liên kết với nhau bằng liên kết nào?

 • Câu 6: (TH)

  Theo NTBS thì những trường hợp nào sau đây là đúng?

  1. A + G = T + X

  2. A + T = G + X

  3. A = T; G = X

  4. A + T + G = A + X + T

  5. A + X + T = G + X + T

 • Câu 7: (TH)

  Một đoạn mạch gốc của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:

  - A - T - G - X - T - A - G - T - X -

  Hãy chọn đoạn mạch bổ sung với nó.

 • Câu 8: (VD)

  Một mạch đơn của gen có 1500 nuclêôtit. Trong đó số nuclêôtit loại A chiếm 20%, số nuclêôtit loại G chiếm 40%, số nuclêôtit loại X chiếm 10%, thì số nuclêôtit loại T trên mạch đó là bao nhiêu nuclêôtit?

 • Câu 9: (VD)

  Một đoạn mạch khuôn của gen có A = 18%, T = 12%, G = 20%, X = 50%. Tỉ lệ % các loại nuclêôtit trên mạch bổ sung sẽ là bao nhiêu %?

 • Câu 10: (VD)

  Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại X chiếm 15% tổng số nuclêôtit. Hãy tính tỉ lệ số nuclêôtit loại T trong phân tử ADN này.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 17
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 9 trực tuyến

  Xem thêm