Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học 

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Bảo vệ môi trường - Phần 1

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Tầng Cutin dày trên bề mặt lá của các cây xanh sống ở vùng nhiệt đới có tác dụng gì?

 • Câu 2:

  Về mùa đông giá lạnh, các cây xanh ở vùng ôn đới thường rụng nhiều lá có tác dụng gì?

 • Câu 3:

  Với các cây xanh sống ở vùng nhiệt đới, chồi cây có các vảy mỏng bao bọc, thân và rễ cây có các lớp bần dày. Những đặc điểm này có tác dụng gì?

 • Câu 4:

  Quá trình quang hợp của cây chỉ có thể diễn ra bình thường ở nhiệt độ môi trường nào?

 • Câu 5:

  Ở nhiệt độ quá cao (cao hơn 400C) hay quá thấp (00C) các hoạt động sống của hầu hết các loại cây xanh diễn ra như thế nào?

 • Câu 6:

  Đặc điểm cấu tạo của động vật vùng lạnh có ý nghĩa giúp chúng giữ nhiệt cho cơ thể chống rét là:

 • Câu 7:

  Ở động vật hằng nhiệt thì nhiệt độ cơ thể như thế nào?

 • Câu 8:

  Ở động vật biến nhiệt thì nhiệt độ cơ thể như thế nào?

 • Câu 9:

  Những cây sống ở nơi khô hạn thường có những đặc điểm thích nghi nào?

 • Câu 10:

  Phiến lá của cây ưa ẩm, ưa sáng khác với cây ưa ẩm, chịu bóng ở điểm nào?

 • Câu 11:

  Phiến lá của cây ưa ẩm, chịu bóng khác với cây ưa ẩm, ưa sáng ở điểm nào?

 • Câu 12:

  Nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường?

 • Câu 13:

  Nhân tố nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào lên đời sống thực vật?

 • Câu 14:

  Giải thích nào về hiện tượng cây ở sa mạc có lá biến thành gai là đúng:

 • Câu 15:

  Nhóm sinh vật nào dưới đây được xếp vào nhóm động vật hằng nhiệt

 • Câu 16:

  Nhóm sinh vật nào dưới đây được xếp vào nhóm động vật biến nhiệt?

 • Câu 17:

  Nhóm sinh vật nào dưới đây được xếp vào nhóm thực vật chịu hạn?

 • Câu 18:

  Nhóm sinh vật nào sau đây toàn là động vật ưa khô?

 • Câu 19:

  Nhóm sinh vật nào sau đây toàn là động vật ưa ẩm?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 9 trực tuyến

  Xem thêm