Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học 

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9: Môi trường và các nhân tố sinh thái gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Bảo vệ môi trường - Phần 1

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Thế nào là môi trường sống của sinh vật?

 • Câu 2:

  Nhân tố sinh thái là

 • Câu 3:

  Các nhân tố sinh thái được chia thành những nhóm nào sau đây?

 • Câu 4:

  Sinh vật sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất ở vị trí nào trong giới hạn sinh thái?

 • Câu 5:

  Giới hạn sinh thái là gì?

 • Câu 6:

  Các nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố sinh thái vô sinh?

 • Câu 7:

  Cơ thể sinh vật được coi là môi trường sống khi:

 • Câu 8:

  Vì sao nhân tố con người được tách ra thành một nhóm nhân tố sinh thái riêng?

 • Câu 9:

  Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái, thì chúng có vùng phân bố như thế nào?

 • Câu 10:

  Khi nào các yếu tố đất, nước, không khí, sinh vật đóng vai trò của một môi trường?

 • Câu 11:

  Khi nào các yếu tố của môi trường như đất, nước, không khí, sinh vật đóng vai trò của một nhân tố sinh thái?

 • Câu 12:

  Cá chép có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là: 20C đến 440C, điểm cực thuận là 280C. Cá rô phi có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là: 50C đến 420C, điểm cực thuận là 300C. Nhận định nào sau đây là đúng?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 9 trực tuyến

  Xem thêm