Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 18: Prôtêin

Trắc nghiệm Prôtêin

Để giúp các em học sinh nắm vững kiến thức môn Sinh học 9 bài 18 Prôtêin, VnDoc gửi tới các bạn Trắc nghiệm Sinh học 9 bài 18 cho các em tham khảo. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 bài Prôtêin sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài 18 môn Sinh học 9. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên VnDoc nhé.

 • Câu 1:

  Các nguyên tố hoá học chính tham gia cấu tạo prôtêin là

 • Câu 2

  Đặc điểm nào dưới đây không phải là sự giống nhau giữa prôtêin và axit nuclêic?

 • Câu 3.

  Đặc điểm chung về cấu tạo của ADN, ARN và prôtêin là

 • Câu 4.

  Yếu tố nào sau đây chi phối nhiều nhất đến tính đặc thù của prôtêin?

 • Câu 5.

  Chuỗi pôlipeptit cuộn xoắn lò xo hay gấp nếp hình ziczắc lại cuộn xoắn một lần nữa theo các kiểu khác nhau tương ứng với hình thức cấu trúc ở bậc nào?

 • Câu 6.

  Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

 • Câu 7.

  Prôtêin thực hiện chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

 • Câu 8.

  Chức năng nào sau đây không phải của prôtêin?

  (1) Xúc tác các phản ứng trao đổi chất.

  (2) Giúp bảo vệ cơ thể.

  (3) Điều hoà trao đổi chất.

  (4) Chỉ huy việc tổng hợp NST.

  (5) Cung cấp nguyên liệu tạo năng lượng.

  (6) Quy định các tính trạng của cơ thể.

  Phương án đúng là

 • Câu 9.

  Phát biểu nào dưới đây không phản ánh đúng vai trò của prôtêin trong tế bào và cơ thể sống?

 • Câu 10.

  Một gen có chiều dài 5100Å thì phân tử prôtêin hoàn thiện được tổng hợp từ khuôn mẫu của gen đó có bao nhiêu axit amin?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 35
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 9 trực tuyến

  Xem thêm