Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 53

Trắc nghiệm Tác động của con người đối với môi trường

Tác động của con người đối với môi trường là phần nội dung thuộc chương trình Sinh học 9 học kì 2. Để giúp các em học sinh nắm vững kiến thức môn Sinh học 9 bài 53 Tác động của con người đối với môi trường, VnDoc gửi tới các bạn Trắc nghiệm Sinh học 9 bài 53 cho các em tham khảo. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 bài Tác động của con người đối với môi trường sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài 53 môn Sinh học 9. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên VnDoc nhé.

 • Câu 1: (NB)

  Xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển, lần lượt theo thứ tự là

 • Câu 2.

  Chọn câu sai trong các câu sau.

 • Câu 3.

  Trong thời kì xã hội nông nghiệp, con người đã tác động mạnh đến môi trường bằng các hoạt động nào sau đây?

 • Câu 4.

  Nguồn tài nguyên khoáng sản được con người tận dụng khai thác nhiều nhất ở giai đoạn nào?

 • Câu 5.

  Từ khi con người xuất hiện trên Trái Đất, con người tác động tới môi trường ở

 • Câu 6.

  Hậu quả dẫn đến từ việc con người chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng là

 • Câu 7.

  Yếu tố nào sau đây tác động làm suy giảm nguồn tài nguyên động vật và thực vật?

 • Câu 8.

  Để góp phần vào việc bảo vệ tốt môi trường, một trong những điều cần thiết phải làm là

 • Câu 9:

  Nguồn tài nguyên khoáng sản được con người tận dụng khai thác
  nhiều nhất ở giai đoạn là:

 • Câu 10:

  Chọn câu có nội dung đúng trong các câu sau đây:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 131
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 9 trực tuyến

  Xem thêm