Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Ưu thế lai

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9: Ưu thế lai gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Chương ứng dụng di truyền học - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Gây đột biến nhân tạp trong chọn giống

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9: Thoái hóa do tự thụ phấn và giao phối gần

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất khi thực hiện phép lai giữa:

 • Câu 2:

  Khi thực hiện lai giữa các dòng thuần mang kiểu gen khác nhau thì ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở thế  hệ con lai:

 • Câu 3:

  Lai kinh tế là:

 • Câu 4:

  Trong chăn nuôi, người ta sử dụng phương pháp chủ yếu nào để tạo ưu thế lai?

 • Câu 5:

  Để tạo ưu thế lai ở cây trồng người ta dùng phương pháp chủ yếu nào sau đây?

 • Câu 6:

  Ưu thế lai biểu hiện như thế nào qua các thế hệ:

 • Câu 7:

  Để tạo ưu thế lai, khâu quan trọng đầu tiên là:

 • Câu 8:

  Ngày nay, nhờ kĩ thuật giữ tinh đông lạnh, thụ tinh nhân tạo và kĩ thuật kích thích nhiều trứng rụng một lúc để thụ tinh, việc tạo con lai kinh tế có nhiều thuận lợi đối với các vật nuôi nào sau đây?

 • Câu 9:

  Muốn duy trì ưu thế lai trong trồng trọt phải dùng phương pháp nào?

 • Câu 10.

  Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở con lai của phép lai nào sau đây?

 • Câu 11:

  Tại sao ở nước ta hiện nay phổ biến là dùng con cái thuộc giống trong nước, con đực cao sản thuộc giống nhập nội để lai kinh tế?

 • Câu 12:

  Phép lai nào dưới đây gọi là lai kinh tế?

 • Câu 13:

  Tại sao khi lai 2 dòng thuần, ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1?

 • Câu 14:

  Tại sao ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1, còn sau đó giảm dần qua các thế hệ?

 • Câu 15:

  Trong chăn nuôi, người ta giữ lại con đực tốt làm giống cho đàn của nó là đúng hay sai , tại sao?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 9 trực tuyến

  Xem thêm