Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 2

Trắc nghiệm Lai một cặp tính trạng

Lai một cặp tính trạng là nội dung được học trong chương trình Sinh học 9 học kì 1. Để giúp các em học sinh nắm vững kiến thức phần này, VnDoc gửi tới các bạn Trắc nghiệm Sinh học 9 bài 2: Lai một cặp tính trạng. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài 2 môn Sinh học 9. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên VnDoc nhé.

 • Câu 1:

  Quy luật phân li được Menđen phát hiện trên cơ sở thí nghiệm là gì?

 • Câu 2:

  Thế nào là lai một cặp tính trạng?

 • Câu 3:

  Tính trạng lặn là

 • Câu 4:

  Trội hoàn toàn là trường hợp nào sau đây?

 • Câu 5:

  Tại sao Menđen lại chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện phép lai?

 • Câu 6:

  Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu Di truyền học của Menđen là gì?

 • Câu 7:

  Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì

 • Câu 8:

  Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

  1. Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.

  2. Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các gen của cơ thể.

  3. Mỗi tính trạng trên cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định.

  4. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền Aa ở F1 đã tạo ra hai loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau là 1A : 1a.

  5. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền Aa ở F1 đã tạo ra hai loại giao tử với tỉ lệ không bằng nhau.

 • Câu 9:

  Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để sinh con ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

 • Câu 10:

  Điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li là gì?

  1. Các tính trạng ở P thuần chủng.

  2. Số lượng cá thể thu được trong thí nghiệm phải lớn.

  3. Gen trong nhân và trên NST thường.

  4. Một gen quy định 1 tính trạng và trội lặn hoàn toàn.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 44
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 9 trực tuyến

  Xem thêm