Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phân phối chương trình Sinh học 9 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải Sinh học 9 năm 2020

VnDoc xin giới thiệu Phân phối chương trình Sinh học 9 năm 2020 - 2021. Tài liệu chi tiết các bài giảm tải, giúp thầy cô cùng thuận tiện trọng việc soạn bài và các bạn học sinh ôn tập rèn luyện tại nhà. Sau đây là tài liệu mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN SINH HỌC

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

TT

(1)

Chương

(2)

Bài

(3)

Nội dung điều chỉnh

(4)

Hướng dẫn thực hiện

(5)

1

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Chương I. Các thí nghiệm của Menđen

Bài 1. Menđen và di truyền học

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 4

Không thực hiện

2

Bài 2. Lai một cặp tính trạng

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 4

Không thực hiện

3

Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Mục V. Trội không hoàn toàn

Không dạy

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3

Không thực hiện

Bài 2 và Bài 3

Cả 2 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 2 tiết.

4

Bài 6. Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của

đồng kim loại

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

5

Bài 7. Bài tập chương 1

Bài tập 3 trang 22

Không thực hiện

6

Chương II. Nhiễm sắc thể

Bài 9. Nguyên phân

Mục I. Biến đổi hình thái nhiễm sắc

thể trong chu kì tế bào

Không dạy

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 1

Không thực hiện

7

Bài 10. Giảm phân

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2

Không thực hiện

Bài 9 và Bài 10

Cả 2 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 2 tiết.

 

TT

(1)

Chương

(2)

Bài

(3)

Nội dung điều chỉnh

(4)

Hướng dẫn thực hiện

(5)

8

Bài 13. Di truyền liên kết

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2 và câu 4

Không thực hiện

9

Chương III. ADN và gen

Bài 18. Prôtêin

Mục II. Lệnh ▼ trang 55

Không thực hiện

10

Chương IV. Biến dị

Bài 23. Đột biến số lượng

nhiễm sắc thể

Mục I. Lệnh ▼ trang 67

Không thực hiện

11

Bài 24. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)

Mục IV. Sự hình thành thể đa bội

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2

Không thực hiện

Bài 22, Bài 23, Bài 24 và Bài

26

Cả 4 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 4 tiết.

12

Chương V. Di

truyền học người

Bài 30. Di truyền học với con người

Mục II.1. Bảng 30.1

Không dạy

13

Chương VI. Ứng dụng di truyền học

Bài 31. Công nghệ tế bào

Mục I. Lệnh ▼ trang 89, ý 2 (Để

nhận được mô non…)

Không thực hiện

Mục II. Ứng dụng công nghệ tế bào

Không dạy chi tiết về cơ chế, chỉ giới thiệu các ứng dụng.

14

Bài 32. Công nghệ gen

Mục I. Khái niệm kĩ thuật gen và công nghệ gen

Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Mục II. Ứng dụng công nghệ gen

Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các ứng

dụng.

15

Bài 33. Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

16

Bài 35. Ưu thế lai

Mục III. Các phương pháp tạo ưu thế lai

Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

17

Bài 36. Các phương pháp chọn

lọc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

18

Bài 37. Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

TT

(1)

Chương

(2)

Bài

(3)

Nội dung điều chỉnh

(4)

Hướng dẫn thực hiện

(5)

19

Bài 38. Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

20

Bài 40. Ôn tập phần di truyền và biến dị

Mục I. Bảng 40.1

Không thực hiện cột “Giải thích”

Mục II. Câu 7 và câu 10

Không thực hiện

21

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Chương I. Sinh vật và môi trường

Bài 41. Môi trường và các

nhân tố sinh thái

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 4

Không thực hiện

22

Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Mục I. Lệnh ▼ trang 122-123

Không thực hiện

Trên đây VnDoc đã chia sẻ Phân phối chương trình Sinh học 9 năm 2020 - 2021. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài giảng sắp tới tốt hơn

.........................................

Ngoài Phân phối chương trình Sinh học 9 năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Lý thuyết Sinh học 9, Chuyên đề Sinh học 9, Giải bài tập Sinh học 9 hoặc đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Sinh học 9

    Xem thêm