Phân phối chương trình Toán 9 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải Toán 9 năm 2020

Phân phối chương trình Toán 9 năm 2020 - 2021 được VnDoc tổng hợp và đăng tải. Tài liệu này được điều chỉnh theo công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Mời các quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN TOÁN

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

ĐẠI SỐ

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 

 

 

 

1

 

 

 

Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba.

§5. Bảng căn bậc hai

Cả bài

Không dạy

 

§6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

§7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Luyện tập.

 

 

 

 

Cả 3 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai”

1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn

2. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn

3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn

4. Trục căn thức ở mẫu số

 

 

 

§2. Hàm số bậc nhất.

Bài tập 19

Khuyến khích học sinh tự làm

 

 

Chương II. Hàm số bậc nhất

§3. Đồ thị của hàm số

y=a x+b(a \neq 0). Luyện tập.

 

 

Cả 3 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Hàm số bậc nhất

1. Khái niệm hàm số bậc nhất

 

 

 

2. Tính chất

 

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

2

 

 

 

3. Đồ thị của hàm số bậc nhất

 

- Không yêu cầu học sinh vẽ đồ thị hàm số hàm số y = ax + b với a, b là số vô tỉ.

 

- Không chứng minh các tính chất của hàm

 

số bậc nhất.

 

§5. Hệ số góc của đường thẳng

Ví dụ 2

Không dạy

 

y=a x+b(a \neq 0)

Bài tập 31

Không yêu cầu

 

Ôn tập chương II

Bài tập 37d; 38c

Tự học có hướng dẫn

3

 

 

 

Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

 

§5. Giải bài toán bằng cách lập hệ PT.

§6. Giải bài toán bằng cách lập hệ PT.

Luyện tập.

 

 

 

Cả 3 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

1. Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

2. Ví dụ

Chọn lọc tương đối đầy đủ về các thể loại toán. Chú ý các bài toán thực tế.

 

 

 

 

Kết quả của bài tập 2 đưa vào cuối trang

 

 

Ôn tập chương III

Câu hỏi 2

10 và được sử dụng để làm các bài tập

 

 

 

 

khác.

 

Chương IV. Hàm số y = ax2

§1. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0).

§2. Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0).

Luyện tập.

 

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Hàm số y

= ax2 (a ≠ 0)

4

(a ≠ 0). Phương

Cả 3 bài

1. Ví dụ mở đầu

 

trình bậc hai một

 

2. Tính chất của hàm số y = ax2 (a ≠ 0).

 

ẩn

 

3. Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 

 

 

 

- Chỉ nhận biết các tính chất của hàm số y

= ax2 nhờ đồ thị. Không chứng minh các tính chất đó bằng phương pháp biến đổi đại số.

- Chỉ yêu cầu vẽ đồ thị của hàm số y = ax2

(a ¹ 0) với a là số hữu tỉ.

 

 

§4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

§5. Công thức nghiệm thu gọn. Luyện tập.

 

 

Cả 3 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

1. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

2. Công thức nghiệm thu gọn. của phương trình bậc hai

 

 

§6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.

Bài 33

Khuyến khích học sinh tự làm

 

 

Ôn tập chương IV

Bài 66

Khuyến khích học sinh tự làm

HÌNH HỌC

 

1

Chương I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

§2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Ký hiệu tỷ số lượng giác

Sửa lại kí hiệu tang của góc \alpha là tan \alpha, cotang của góc \alpha là cot \alpha.

§3. Bảng lượng giác

Cả bài

Không dạy

 

 

2

 

 

Chương II. Đường tròn

§7. Vị trí tương đối của hai đường tròn

§8. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Luyện tập.

 

 

Cả 3 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Vị trí tương đối của hai đường tròn

1. Ba vị trí tương đối của hai đường tròn

2. Tính chất đường nối tâm

3. Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán

 

 

 

 

kính

4. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn

 

 

 

3

 

 

Chương III. Góc với đường tròn

 

§6. Cung chứa góc

1. Bài toán quỹ tích ”cung chứa góc”

Không yêu cầu học sinh thực hiện ?2. Không yêu cầu học chứng minh phần a, b.

 

 

§7. Tứ giác nội tiếp

3. Định lí đảo

Không yêu cầu chứng minh định lí đảo

 

 

§9. Độ dài đường tròn, cung tròn

?1

Không yêu cầu học sinh làm

 

 

Ôn tập chương III

Bài tập 99

Không yêu cầu học sinh làm

4

Chương IV. Hình trụ -Hình nón - Hình cầu

§3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.

Bài tập 36,37

Không yêu cầu học sinh làm

 

 

Ôn tập chương IV

Bài tập 44

Không yêu cầu học sinh làm

5

Bài tập ôn tập cuối năm

Bài tập 14; 17

Không yêu cầu học sinh làm

Trên đây VnDoc đã chia sẻ Phân phối chương trình Toán 9 năm 2020 - 2021. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài giảng sắp tới tốt hơn

.........................................

Ngoài Phân phối chương trình Toán 9 năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Giải bài tập Toán lớp 9, Giải vở bài tập Toán 9, soạn bài 9 hoặc đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
4 7.793
Sắp xếp theo

Toán lớp 9

Xem thêm