Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải sinh 9 trang 22, 23 bài: Ôn tập chương 1

Giải Sinh 9: Ôn tập chương 1 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi trong SGK Sinh học 9 trang 22, 23 giúp các em hệ thống lại kiến thức được học trong chương 1 môn Sinh học 9. Với lời giải chi tiết hy vọng sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập và làm bài tập tại nhà. Dưới đây là nội dung chi tiết các em tham khảo nhé.

Bài 1 trang 22 SGK Sinh 9

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài, p: Lông ngắn thuần chủng X Lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?

a) Toàn lông ngắn

b) Toàn lông dài

c) 1 lông ngắn : 1 lông dài

d) 3 lông ngắn : 1 lông dài

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Đáp án a

Vì:

P thuần chủng -> F1 đồng tính trội

Nên F1 toàn lông ngắn

Bài 2 trang 22 SGK Sinh 9

Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau: p: Thân đỏ thẫm X Thân đỏ thẫm —> F1: 75% thân đỏ thẫm: 25% thân xanh lục. Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây:

a) p : AA X AA

b) p : AA X Aa

c) p : AA X aa

d) p : Aa X Aa

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Đáp án d

Vì: Theo đề bài, F1 có tỉ lệ kiểu hình 3:1 -> P dị hợp tử

Sơ đồ lai:

P: thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm

Aa Aa

Gp: 1A:1a 1A:1a

F1: 1AA : 2Aa : 1aa

3 đỏ thâm 1 xanh lục

Bài 3 trang 22 SGK Sinh 9

Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. Theo dõi sự di truyền màu sắc hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau: p: Hoa hồng X Hoa hồng —» F1: 25,1% hoa đỏ; 49,9 % hoa hồng; 25% hoa trắng. Điều giải thích nào sau đây là đúng cho phép lai trên?

a) Hoa đó trội hoàn toàn so với hoa trắng

b) Hoa đỏ trội không hoàn toàn so với hoa trắng

c) Hoa trắng trội hoàn toàn so với hoa đỏ

d) Hoa hồng là tính trạng trung gian giữa hoa đỏ và hoa trắng

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Đáp án: b, d

Vì theo đề bài, F1: 25,5% hoa đỏ; 49,9% hoa hồng; 25% hoa trắng tức F1 phân tích theo tỉ lệ 1 : 2 : 1, đây là trường hợp tính trội không hoàn toàn.

Bài 4 trang 23 SGK Sinh 9

Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong các trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

a) Mẹ mắt đen (AA) X Bố mắt xanh (aa)

b) Mẹ mắt đen (Aa) X Bố mắt đen (Aa)

c) Mẹ mắt xanh (aa) X Bố mắt đen (Aa)

d) Mẹ mắt đen (Aa) X Bố mắt đen (AA)

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Đáp án: b, c

Vì: b) P: mẹ mắt đen X bố mắt đen

Aa Aa

Gp: 1A : 1a 1A : la

F1: 1AA : 2Aa : 1aa

3 mắt đen : 1 mắt xanh

c) P: mẹ mắt xanh X bố mắt đen

aa Aa

Gp: a 1A : 1a

F1: 1aa : 1Aa

1 mắt xanh : 1 mắt đen

Bài 5 trang 23 SGK Sinh 9

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục.

Hãy chọn kiểu gen của p phù hợp với phép lai trên trong các trường hợp sau:

a) p : AABB X aabb

b) p : Aabb X aaBb

c) p : AaBB X AABb

d) p : AAbb X aaBB

Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:

Đáp án: d

Vì theo đề bài:

F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn => F1 đồng tính.

F2: 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục. Tức là F2 phân tích theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1.

=> p đỏ, bầu dục và vàng, tròn thuần chủng.

P: AAbb X aaBB

Trắc nghiệm Sinh học 9 Ôn tập chương 1

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 26 SGK Sinh lớp 9: Nhiễm sắc thể

Ngoài Giải sinh 9 trang 22, 23 bài: Ôn tập chương 1, mời các bạn tham khảo thêm Sinh học 9, Lý thuyết Sinh học 9, Chuyên đề Sinh học 9, Giải Vở BT Sinh Học 9 hoặc tham khảo các môn khác Tài liệu học tập lớp 9.

Đánh giá bài viết
9 20.224
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Sinh học 9

    Xem thêm