Giải VBT Sinh học 9 bài 7: Bài tập chương I

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 7: Bài tập chương I hướng dẫn các em trả lời câu hỏi trong vở bài tập Sinh học 9, từ đó nắm vững kiến thức được học trong bài và học tốt môn Sinh học 9 hơn.

Bài tập 1 trang 18 VBT Sinh học 9:

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.

P: Lông ngắn thuần chủng x lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?

A, Toàn lông ngắn

B, Toàn lông dài

C, 1 lông ngắn : 1 lông dài

D, 3 lông ngắn : 1 lông dài

Trả lời:

Lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài

Quy ước: A – lông ngắn a – lông dài

P: Lông ngắn t/c x lông dài

AA aa

G: A a

F1: Aa (100% lông ngắn) => đáp án A

Bài tập 2 trang 18 VBT Sinh học 9:

Ở cà chua gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau:

P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm → F1: 75% đỏ thẫm : 25% màu lục

Hãy chọn kiểu gen P phù hợp trong các công thức lai sau

A, P: AA x AA

B, P: AA x Aa

C, P: AA x aa

D, P: Aa x Aa

Trả lời:

A – thân đỏ thẫm a – thân xanh lục

Theo bài ra ta có: thân đỏ thẫm/ thân xanh lục = 75%/25% = 3/1

Vậy kiểu gen của P là Aa (thân đỏ thẫm) x Aa (thân đỏ thẫm) ⇒ đáp án D

Bài tập 3 trang 18 VBT Sinh học 9:

Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. Theo dõi sự di truyền màu sắc hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau:

P: Hoa hồng x Hoa hồng → F1: 25,1% hoa đỏ; 49,9 % hoa hồng; 25% hoa trắng

Điều giải thích nào sau đây là đúng cho phép lai trên?

A, Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng

B, Hoa đỏ trội không hoàn toàn so với hoa trắng

C, Hoa trắng trội hoàn toàn so với hoa đỏ

D, Hoa hồng là tính trạng trung gian giữa hoa đỏ và hoa trắng.

Trả lời:

Theo bài ra, tỉ lệ các kiểu hình của F1 là: 25,1% hoa đỏ : 49,9 % hoa hồng : 25% hoa trắng = 1 hoa đỏ : 2 hoa hồng : 1 hoa trắng ⇒ hoa hồng là tính trạng trung gian giữa hoa đỏ và hoa trắng (tỉ lệ kiểu hình là của hiện tượng trội không hoàn toàn, nhưng không có quy ước hoa đỏ hay hoa trắng là tính trạng trội ⇒ loại A, B, C; chọn D

Bài tập 4 trang 18-19 VBT Sinh học 9:

Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh.

Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

A, Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt xanh (aa)

B, Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (Aa)

C, Mẹ mắt xanh (aa) x Bố mắt đen (Aa)

D, Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (AA

Trả lời

Quy ước: A – mắt đen a – mắt xanh

Để con sinh ra có cả mắt đen (KG: A –) và mắt xanh (KG: aa) thì cơ thể bố và mẹ phải đồng thời cho cả giao tử A và giao tử a ⇒ cả bố và mẹ đều có kiểu hình mắt đen và kiểu gen dị hợp (Aa) ⇒ chọn đáp án B

Bài tập 5 trang 19 VBT Sinh học 9:

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả màu đỏ, dạng bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau thu được F2 có 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục.

Hãy chọn kiểu gen P phù hợp với phép lai trên trong các trường hợp sau:

A, P: AABB x aabb

B, P: Aabb x AABb

C, P: AaBB x AABb

D, P: AAbb x aaBB

Trả lời:

Bài tập sinh học 9

Xét F2 tổ hợp hai loại tính trạng:

quả đỏ, tròn : quả đỏ, bầu dục : quả vàng, tròn : quả vàng, bầu dục

= 901 : 299 : 301 : 103 = 9 : 3 : 3 : 1= (3:1)x(3:1)

⇒ tính trạng dạng quả và tính trạng màu quả phân li độc lập với nhau.

F2 có 16 tổ hợp ⇒ F1 tạo ra 4 loại giao tử

⇒ kiểu gen F1: AaBb; kiểu hình F1: 100% quả đỏ, dạng tròn

⇒ P: quả đỏ, dạng bầu (AAbb) x quả vàng dạng tròn (aaBB)

⇒ chọn đáp án D.

..........................

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm Sinh học lớp 9, Giải Sinh 9, Lý thuyết Sinh học 9 được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Đánh giá bài viết
3 11.747
Sắp xếp theo

    Giải Vở BT Sinh Học 9

    Xem thêm