Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải VBT Sinh học 9 bài 8: Nhiễm sắc thể

Giải VBT Sinh học 9 bài 8: Nhiễm sắc thể hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong vở bài tập Sinh học 9 bài 8 trang 20, 21. Lời giải vở bài tập Sinh học 9 này được trình bày chi tiết, dễ hiểu giúp các em ôn tập và củng cố thêm kiến thức được học trong bài. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Bài tập 1 trang 20 VBT Sinh học 9:

a) Nghiên cứu bảng 8 SGK và cho biết: số lượng NST trong bộ lưỡng bội có phản ánh trình độ tiến hóa của loài hay không?

b) Quan sát hình 8.2 SGK và mô tả bộ NST của ruồi giấm về số lượng và hình dạng.

Trả lời:

a) Số lượng NST trong bộ lưỡng bội không phản ánh trình độ tiến hóa của loài

b) Bộ NST của ruồi giấm (2n = 8): có 8 NST chia thành 4 cặp tương đồng, NST có 4 loại hình dạng là hình hạt, hình que, hình chữ V và hình móc. Ruồi cái có cặp NST giới tính XX, ruồi đực có cặp NST giới tính XY; NST giới tính X có hình que, NST giới tính Y có hình móc.

Bài tập 2 trang 20 VBT Sinh học 9:

Quan sát hình 8.5 SGK và hãy cho biết các số 1 và 2 chỉ những thành phần cấu trúc nào của NST?

Trả lời:

1 – Tâm động

2 – Nhiễm sắc tử chị em (crômatit)

Bài tập 3 trang 20 VBT Sinh học 9:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Tế bào của mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về ……………………………

Ở kì giữa của quá trình phân chia tế bào, NST có cấu trúc điển hình gồm …………….. dính với nhau ở tâm động

NST là cấu trúc mang ………….. có bản chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của ……. đưa đến sự …………….., nhờ đó các gen quy định ……………………. di truyền được qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

Trả lời:

Tế bào của mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về số lượng và hình dạng xác định

Ở kì giữa của quá trình phân chia tế bào, NST có cấu trúc điển hình gồm hai crômatit dính với nhau ở tâm động

NST là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của ADN đưa đến sự tự nhân đôi của NST , nhờ đó các gen quy định tính trạng di truyền được qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

Bài tập 4 trang 21 VBT Sinh học 9:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Bộ NST chứa các cặp NST tương đồng gọi là …………….. , được kí hiệu là 2n NST. Bộ NST trong giao tử chỉ chứa mỗi NST của cặp tương đồng được gọi là …………….. , kí hiệu n NST.

Trả lời:

Bộ NST chứa các cặp NST tương đồng gọi là bộ NST lưỡng bội, được kí hiệu là 2n NST. Bộ NST trong giao tử chỉ chứa mỗi NST của cặp tương đồng được gọi là bộ NST đơn bội, kí hiệu n NST.

Bài tập 5 trang 21 VBT Sinh học 9:

Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và đơn bội

Trả lời:

Ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST: ở người có bộ NST 2n = 46, ở tinh tinh có bộ NST 2n = 48, ở ngô có bộ NST 2n = 20, …

Phân biệt bộ NST lưỡng bộ và bộ NST đơn bội:

+ Bộ NST lưỡng bội là bộ NST chứa các cặp NST tương đồng, kí hiệu: 2n NST

+ Bộ NST đơn bội là bộ chỉ chứa 1 NST của cặp NST tương đồng, đây là bộ NST trong giao tử, kí hiệu n NST.

Bài tập 6 trang 21 VBT Sinh học 9:

Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của nguyên phân? Mô tả cấu trúc đó.

Trả lời:

Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì giữa của nguyên phân

Cấu trúc đó gồm hai nhiễm sắc tử chị em (crômatit) gắn với nhau ở tâm động chia NST thành hai cánh.

Bài tập 7 trang 21 VBT Sinh học 9:

Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng.

Trả lời:

NST là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN, nhờ quá trình tự sao của ADN đưa tới sự nhân đôi của NST, nhờ vậy các gen quy định các tính trạng của cơ thể được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

..............................

Để xem lời giải những bài tiếp theo, mời các em vào chuyên mục VBT Sinh học 9 trên VnDoc nhé. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm Sinh học lớp 9, Giải bài tập Sinh học 9, Trắc nghiệm Sinh học 9 và rất nhiều các tài liệu khác có tại Tài liệu học tập lớp 9.

Bài tiếp theo: Giải VBT Sinh học lớp 9 bài 9: Nguyên phân

Chia sẻ, đánh giá bài viết
19
Sắp xếp theo

    Giải Vở BT Sinh Học 9

    Xem thêm