Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 bài số 2

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9 bài số 2

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 bài số 2. Đề kiểm tra gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án, nằm trong chương trình SGK môn Sinh lớp 9. Hy vọng sẽ giúp các bạn ôn tập cũng như củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về làm bài

1. Thứ tự nào sau đây được sắp xếp đúng với trình tự phân chia nhân trong nguyên phân?

A. Kỳ đầu, kỳ sau, kỳ cuối, kỳ giữa

B. Kỳ sau, kỳ giữa, Kỳ đầu, kỳ cuối

C. Kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối

D. Kỳ giữa, kỳ sau, kỳ đầu, kỳ cuối

2. Ở cà chua, gen A: thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: bầu dục. Các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng và liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền. Cho lai giữa 2 giống cà chua thuần chủng: thân cao, quả tròn với thân thấp, quả bầu dục được F1. Khi cho F1 tự thụ phấn thì F2 sẽ phân tính theo tỉ lệ:

A. 3 cao tròn: 1 thấp bầu dục.

B. 1 cao bầu dục: 2 cao tròn: 1 thấp tròn.

C. 3 cao tròn: 3 cao bầu dục: 1 thấp tròn: 1 thấp bầu dục.

D. 9 cao tròn: 3 cao bầu dục: 3 thấp tròn: 1 thấp bầu dục.

3. Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là.

A. Sự kết hợp tế bào chất của giao tử đực với một giao tử cái.

B. Sự hình thành một cơ thể mới.

C. Sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội (n NST) tạo ra bộ nhân lưỡng bội (2n NST) ở hợp tử.

D. Sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực với một giao tử cái.

4. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cặp NST giới tính ở giới cái luôn đồng dạng.

B. Cặp NST giới tính ở giới đực gồm 1 chiếc hình que, 1 chiếc bé hơn, có hình mọc câu.

C. Cặp NST giới tính ở con đực luôn là XY và con cái là XX.

D. Cặp NST giới tính luôn khác nhau giữa hai giới đực và giới cái trong mỗi loại động vật phân tính.

5. Giảm phân diễn ra ở tế bào của cơ quan nào trong cơ thể?

A. Cơ quan sinh dưỡng.

B. Cơ quan sinh dục.

C. Cơ quan sinh dưỡng hoặc cơ quan sinh dục.

D. Cả cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh dục

6. Chức năng cơ bản của NST là.

A. Lưu giữ thông tin di truyền

B. Chứa đựng prôtêin

C. Chứa đựng mARN

D. Chứa đựng các đặc điểm của sinh vật

7. Ở người, NST giới tính tồn tại:

A. Thành cặp tương đồng

B. Tồn tại với 1 số lượng lớn trong tế bào sinh dưỡng.

C. Tồn tại thành cặp tương đồng XX hoặc không tương đồng XY và thường tồn tại 1 cặp trong tế bào lưỡng bội.

D. Tồn tại thành cặp tương đồng XX, không tương đồng XY tồn tại với nhiều cặp trong tế bào lưỡng bội.

8. Trong nguyên phân khi nằm trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào , các nhiễm sắc thể xếp thành.

A. Một hàng

B. Hai hàng

C. Ba hàng

D. Bốn hàng

9. Từ hai tế bào mẹ sau giảm phân ở cơ thể lưỡng bội cho ra mấy tế bào con?

A. 2 tế bào con.

B. 4 tế bào con.

C. 6 tế bào con.

D. 8 tế bào con.

10. Con gái phải nhận loại tinh trùng mang NST giới tính nào từ bố?

A. Y

B. X

C. XX

D. XY.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 bài số 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

C

D

B

A

C

A

D

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 bài số 2. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 186
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Xem thêm