Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973) được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra theo bài nằm trong chương trình Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

1. Năm 1971, Mĩ - Ngụy mở cuộc hành quân mang tên "Lam Sơn 719" nhằm mục đích gì?

A. Phá vỡ tuyến phòng thủ của ta ở Đà Nẵng.

B. Chiếm Lào và Cam-pu-chia.

C. Chiếm giữ Đường 9 - Nam Lào.

D. Buộc ta phải rút quân từ Lào và Cam-pu-chia trở về.

2. Điểm tiến bộ hơn hẳn của Hiệp định Pa-ri so với Hiệp định Giơ-ne-vơ là gì?

A. Đưa đến việc cả nước được độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.

B. Lần đầu tiên các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam được thừa nhận trong một văn bản pháp lí quốc tế.

C. Lần đầu tiên ta đã buộc Mĩ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam.

D. Đưa đến việc lập lại hòa bình ở miền Bắc.

3. Tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc - Nam mang tên Hồ Chí Minh trên bộ, bắt đầu khai thông từ lúc nào?

A. Tháng 5/1959

B. Tháng 6/1959

C. Tháng 3/1959

D. Tháng 4/1959

4. Lập trường của Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh ngoại giao ở Pa-ri là gì?

A. Đòi phía Mĩ phải tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam. (2)

B. Tất cả (1), (2) và (3).

C. Đòi rút hết quân Mĩ và quân đồng minh khỏi miền Nam Việt Nam. (1)

D. Đòi quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. (3)

5. Trong thời kì chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, quân dân miền Bắc đã bắn cháy và bắn chìm bao nhiêu tàu chiến?

A. 111

B. 134.

C. 143.

D. 234.

6. Sau chiến thắng Vạn Tường, trên toàn miền Nam đã nổi lên cao trào nào?

A. Tìm Mĩ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt.

B. Đánh cho Mĩ cút, đánh cho Ngụy nhào.

C. Nhằm thẳng quân thù mà bắn.

D. Biến đau thương thành hành động cách mạng.

7. Trong các điều khoản của nội dung Hiệp định Pa-ri, điều khoản nào có ý nghĩa nhất đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam?

A. Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam

B. Các bên để nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do

C. Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân Đồng minh, phá hết căn cứ quân sự, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam

D. Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả tù binh và dân thường bị bắt

8. Thắng lợi của quân dân miền Bắc trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ đã có tác dụng như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta?

A. Buộc Mĩ phải chấp nhận ký kết Hiệp định Pa-ri

B. Buộc Mĩ phải chấp nhận đàm phán với ta ở Pa-ri

C. Buộc Mĩ phải rút quân Mĩ và quân chư hầu của Mĩ về nước

D. Khẳng định quyết tâm chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta, góp phần làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ

9. Khẩu hiệu "Nhằm thẳng quan thù mà bắn" là của ai?

A. Lê Anh Xuân.

B. Thái Văn A.

C. Nguyễn Viết Xuân.

D. Nguyễn Văn Trỗi.

10. Mùa khô 1966 - 1967, địch thực hiện cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ti đánh vào căn cứ Dương Minh Châu (Bắc Tây Ninh) nhằm mục đích gì?

A. Thực hiện âm mưu "tìm diệt" và "bình định"

B. Tiêu diệt chủ lực quân giải phóng của ta

C. Tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não của ta

D. Tiêu diệt quân chủ lực của ta

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

A

B

C

A

C

D

C

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973). Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
2 75
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm