Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

VnDoc xin giới thiệu kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp. Đề kiểm tra gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Vật lý lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B 12V ba điện trở đều bằng 5Ω. Hiệu điện thế giữa hai điểm P và Q là bao nhiêu khi K đóng?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

A. 4V.

B. 8V.

C. 12V.

D. 0V.

2. Hai điện trở R1 = 6Ω và R2 = 8Ω mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là 2A. Thông tin nào sau đây là sai?

A. Cường độ dòng điện qua điện trở R2 là 2A.

B. Điện trở tương đương của cả mạch là 14Ω.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 16V.

D. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 28V.

3. Một mạch điện gồm R1 = 2Ω mắc nối tiếp với một ampe kế, ampe kế chỉ 0,5A (giả sử ampe kế có điện trở không đáng kể). Nếu mắc thêm vào mạch điện trên một điện trở R2 = 2Ω nối tiếp với R1 thì số chỉ của ampe kế là:

A. 1A.

B. 1,5A.

C. 0,25A.

D. 0,5A.

4. Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B 12V ba điện trở đều bằng 5Ω. Hiệu điện thế giữa hai điểm P và Q là bao nhiêu khi K mở?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

A. 4V.

B. 0V.

C. 8V.

D. 12V.

5. Cho mạch điện như hình vẽ biết UAB = 84V, R1 = 400Ω, R2 = 200Ω. Hãy tính UAC và UCB?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

A. UAC = 56V, UCB = 28V.

B. UAC = 50V, UCB = 34V.

C. UAC = 40V, UCB = 44V.

D. UAC = 60V, UCB = 24V.

6. Hai sơ đồ mạch điện như hình vẽ, sơ đồ nào các điện trở được xem là mắc nối tiếp?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

A. Sơ đồ b.

B. Sơ đồ a.

C. Không có sơ đồ nào.

D. Cả hai sơ đồ a và b.

7. Một bóng đèn có ghi (6V - 0,5A) mắc nối tiếp với một điện trở R = 12Ω, rồi mắc chúng vào hai điểm có hiệu điện thế 12V (hình vẽ sau). Hãy cho biết độ sáng của bóng đèn như thế nào

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

A. Đèn sáng yếu hơn bình thường.

B. Đèn sáng bình thường.

C. Đèn sáng mạnh hơn bình thường.

D. Không thể xác định được.

8. Hãy cho biết vôn kế mắc trong mạch điện theo sơ đồ chỉ giá trị bao nhiêu? (Giả sử vôn kế có giá trị rất lớn)

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

A. 4V.

B. 3V.

C. 12V.

D. 20V.

9. Xét bốn sơ đồ mạch điện như sau:

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

Cho biết R1 < R2 số chỉ của ampe kế bằng nhau ở các mạch điện có sơ đồ nào?

A. Các sơ đồ (1) và (2).

B. Các sơ đồ (1), (2), (3) và (4).

C. Các sơ đồ (2) và (3).

D. Các sơ đồ (1) và (4).

E. Không có (số chỉ của ampe kế ở 4 sơ đồ đều khác nhau).

10. Xét bốn sơ đồ mạch điện như sau:

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

Cho biết R1 < R2 nếu giá trị của các điện trở chưa biết thì (các) cách mắc theo sơ đồ nào cho ta tính được điện trở R1 nhờ áp dụng định luật Ôm?

A. Cả 4 cách mắc (1), (2), (3) và (4).

B. Sơ đồ (4).

C. Các cách mắc (1) và (2).

D. Sơ đồ (3).

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

C

D

A

A

B

A

B

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 328
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm