Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 10

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 10 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 kèm câu trả lời được biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm về Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật theo chương trình học SGK lớp 9, giúp cho các bạn củng cố lại bài học.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Hãy chọ câu phát biểu đúng.
 • 2
  Khi dịch chuyển con trỏ hoặc tay quay của biến trở, đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi theo?
 • 3
  Điều nào sau đây đúng khi nói về biến trở?
 • 4

  Quan sát hình.

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

  Thông tin nào sau đây đúng?

 • 5

  Trên hình vẽ là một biến trở con chạy, khi mắc biến trở con chạy vào mạch điện ở hai chốt B và D. Điện trở của mạch điện sẽ thay đổi thế nào nếu đẩy con chạy C về phía chốt B?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

 • 6

  Trên hình vẽ là một biến trở tay quay, khi mắc biến trở vào mạch điện ở hai chốt B và D, điện trở của mạch điện sẽ thay đổi như thế nào khi con chạy C tiến về chốt A?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

 • 7

  Trên hình vẽ là một biến trở con chạy. Khi mắc biến trở con chạy vào mạch điện (ở hai chốt A và D), cường độ dòng điện trong mạch sẽ thay đổi thế nào nếu đẩy con chạy C về phía chốt A?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

 • 8

  Trên hình vẽ là một biến trở tay quay. Khi mắc biến trở vào mạch điện ở hai chốt A và D, cường độ dòng điện trong mạch sẽ thay đổi thế nào khi con chạy C tiến về phía chốt B?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

 • 9

  Trên hình vẽ là sơ đồ mạch điện có biến trở, khi dịch chuyển con chạy về phái phải thì độ sáng của bóng đèn sẽ như thế nào? Chọn câu trả lời đúng nhất.

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

 • 10
  Biến trở dây quấn được cấu tạo bởi các bộ phận nào kể sau:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Vật lý 9

  Xem thêm