Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 2

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 2 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học môn Lý 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

 • 1
  Phát biểu nào sau đây đúng với nội dụng của định luật Ôm?
 • 2

  Bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Đốt nóng dây MN bằng ngọn lửa đèn cồn (giả sử số đo của vôn kế không đổi). Số đo của ampe kế sẽ:

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

 • 3
  Trong các công thức sau đây, với U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, I là cường độ dòng điện qua dây dẫn, R là điện trở của dây dẫn, công thức nào là sai?
 • 4
  Đặt vào hai đầu điện trở R mọt hiệu điện thế U = 12 V, thì cường độ dòng điện qua điện trở là 1,5 A.
  Điện trở R có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?
 • 5
  Chọn phép đổi đơn vị đúng.
 • 6
  Điều nào sau đây là đúng khi nói về điện trở của vật dẫn?
 • 7
  Muốn đo hiệu điện thế của một nguồn điện, nhưng không có Vôn kế, một học sinh đã sử dụng một Ampe kế và một điện trở có giá trị R = 200 Ω mắc nối tiếp nhau, biết Ampe kế chỉ 1,2 A. Hỏi hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện bằng bao nhiêu?
 • 8

  Hai điện trở R1và R2 được mắc nối tiếp với nhau vào hiệu điện thế UAB. Khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là U1 và U2. Hệ thức nào dưới đây là không đúng?

  A. I_{AB} = I_1 = I_2 .

  B. R_{AB} = R_1 + R_2 .

  C. \frac{{U_1 }}{{U_2 }} = \frac{{R_2 }}{{R_1 }}.

  D. U_{AB} = U_1 + U_2

 • 9
  Hãy sắp đặt theo thứ tự đơn vị của các đại lượng sau: hiệu điện thế, cường độ dòng điện, điện trở.
 • 10
  Câu nào sau đây là đúng khi nói về điện trở của vật dẫn?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.020
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm