Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 22

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 22 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 nhằm hỗ trợ học sinh nâng cao kết quả học lớp 9.

Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 kèm câu trả lời được biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm về Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường theo chương trình học SGK lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học.

 • 1
  Ta có thể nhận biết được từ trường của thanh nam châm, từ trường của dòng điện bằng cách nào?
 • 2
  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về từ trường của dòng điện?
 • 3

  Xung quanh dây dẫn ở hình nào dưới đây có từ trường? (AB, CD, EF là những đoạn dây dẫn)

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 2: Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

 • 4
  Ở đâu tồn tại từ trường? Trong các câu trả lời sau đây, câu nào không đúng?
 • 5
  Trường hợp nào dưới đây có từ trường?
 • 6

  Bạn hãy cho biết chiều của dòng điện chạy trong dây AB và chiều của đường sức từ như thế nào?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 2: Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

 • 7
  Trường hợp nào sau đây là biểu hiện của "từ trường"?
 • 8
  Tác dụng nào sau đây là tác dụng từ?
 • 9
  Trong thí nghiệm phát hiện từ trường của dòng điện, dây dẫn AB được bố trí như thế nào để hiện tượng xảy ra dễ quan sát nhất?
 • 10
  Một cuộn dây dẫn bằng đồng có thể làm một kim nam châm ở gần nó đổi hướng (từ hướng ban đầu sang một hướng mới ổn định) trong trường hợp nào dưới đây?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 811
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm