Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 7

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 7 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học môn Lý 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

 • 1
  Một dây dẫn dài 240 m được dùng để quấn thành cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30 V vào hai đầu cuộn dây thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5 A. Hỏi mỗi đoạn dây dai 1 m của dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu?
 • 2

  Có một dây dẫn tiết diện đều, làm bằng một vật liệu nhất định. Người ta cắt dây làm hai phần rồi bố trí thành một đoạn mạch gồm hai nhánh song song như hình vẽ (nhánh (2) là nửa đường trong trong khi nhánh (1) là đường kính). Đặt đoạn mạch vào một hiệu điện thế không đổi. Tính tỉ số các cường độ dòng điện chạy qua hai nhánh.

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

 • 3
  Hai dây dẫn làm bằng đồng, cùng tiết diện. Dây thứ nhất có điện trở bằng 0,2 Ω và có chiều dài bằng 1,5m. Biết dây thứ hai dài 4,5m tính điện trở của dây thứ hai.
 • 4

  Một dây dẫn có điện trở là 5Ω được cắt thành ba đoạn theo tỉ lệ 2 : 3 : 5. Điện trở mỗi dây sau khi cắt lần lượt là:

 • 5

  Một dây dẫn có điện trở R = 144Ω. Phải cắt là bao nhiêu đoạn bằng nhau để khi mắc các đoạn đó song song với nhau thì điện trở tương đương của đoạn mạch có giá trị là 4Ω.

 • 6

  Hai dây dẫn bằng đồng có cùng tiết diện, một dây dài 8m, có điện trở R1 và dây kia dài 32 m có điện trở R2. Phát biểu nào chính xác?

  A. \,\frac{{R_1 }}{{R_2 }} = 2

  B. \,\frac{{R_1 }}{{R_2 }} = \frac{1}{2}

  C. \,\frac{{R_1 }}{{R_2 }} = \frac{1}{4}

  D. \,\frac{{R_1 }}{{R_2 }} = 4

 • 7

  Một dây dẫn bằng đồng dài l1= 20m có điện trở R1, một dây dẫn khác cũng làm bằng đồng có cùng tiết diện với dây thứ nhất có chiều dài l2 và điện trở R2. Biết rằng khi cho dòng điện có cường độ I qua hai dây thì hiệu điện thế ở hai đầu dây thứ 2 gấp 5 lần hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây thứ nhất. Chiều dài của đoạn dây thứ 2:

 • 8

  Xét sơ đồ như hình vẽ. Trong đó MC là dây dẫn tiết diện đều, là bằng vật liệu nhất định.

  B: điểm tiếp xúc di chuyển được (con chạy). Dây nối có điện trở nhỏ.

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

  Khi con chạy B tại M thì số chỉ của ampe kế (A) sẽ:

 • 9

  Xét sơ đồ như hình vẽ. Trong đó MC là dây dẫn tiết diện đều, là bằng vật liệu nhất định.

  B: điểm tiếp xúc di chuyển được (con chạy). Dây nối có điện trở nhỏ.

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

  Khi rời con chạy B sang phải thì số chỉ của ampe kế (A) sẽ:

 • 10

  Xét sơ đồ như hình vẽ. Trong đó MC là dây dẫn tiết diện đều, là bằng vật liệu nhất định.

  B: điểm tiếp xúc di chuyển được (con chạy). Dây nối có điện trở nhỏ.

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

  Khi dời con chạy B sang phải thì số chỉ vôn kế (V) sẽ:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 261
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm