Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 28

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 28 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 được giới thiệu để học sinh làm quen và nâng cao kết quả học lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 kèm câu trả lời được biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm về Động cơ điện một chiều theo chương trình học SGK lớp 9, giúp cho các bạn củng cố lại bài học.

 • 1
  Các vật nào sau đây có bộ phận là động cơ điện?
 • 2
  Trong các loại động cơ điện sau, động cơ nào thuộc loại động cơ điện một chiều?
 • 3
  Trong những ưu điểm dưới đây, ưu điểm nào không phải là của động cơ điện?
 • 4
  Điều nào sau đây đúng khi nói về động cơ điện một chiều và nguyên tắc hoạt động của nó?
 • 5
  Trong động cơ điện một chiều đơn giản, tại sao khung dây dẫn vẫn quay liên tục khi lực từ tác dụng lên khung dây dẫn bằng không?
 • 6
  Khung dây của một động cơ điện một chiều quay được vì lí do nào dưới đây?
 • 7
  Điền vào chỗ trống các từ, cụm từ thích hợp cho sau?
  ................... là động cơ trong đó năng lượng điện chuyển hóa thành cơ năng.
 • 8
  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của cổ góp điện trong động cơ điện một chiều?
 • 9
  Trong động cơ điện một chiều đơn giản, bộ phận nào chuyển động quay?
 • 10
  Chọn cụm từ thích hợp trong các cụm từ sau để điền vào chỗ trống
  .................... hoạt động dựa vào tác dụng từ dòng điện.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 215
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm