Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 47

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

Mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 47 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 hỗ trợ quá trình học và ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 kèm đáp án được biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm về Sự tạo ảnh trong máy ảnh theo chương trình học SGK lớp 9, giúp cho các bạn củng cố lại bài học.

 • 1
  Trên máy chụp hình của thợ ảnh chuyên nghiệp, muốn rõ nét người ta thường điều chỉnh ống kính máy ảnh. Mục dích của việc này:
 • 2
  Máy ảnh gồm các bộ phận:
 • 3
  Dùng máy ảnh để chụp ảnh của vật AB cao 120 cm, đặt cách máy 1,2 m. Sau khi tráng phim thì thấy ảnh A'B' cao 3 cm. Hỏi khoảng cách (OA') từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
 • 4
  Dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 4 cm để chụp ảnh 1 người đứng cách máy 2,4 m. Khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh là bao nhiêu? Chọn kết quả gần đúng nhất trong các kết quả sau:
 • 5
  Dùng máy ảnh để chụp một vật vuông góc với trục chính của vật kính, khoảng cách từ vật đến vật kính là 3 m, khoảng cách từ vật kính đến phim là 5 cm. Gọi AB và A'B' là chiều cao của vật và ảnh. Hệ thức nào sau đây là đúng?
 • 6
  Một người được chụp ảnh đứng cách máy ảnh 2m. Người ấy cao 1,5m, phim cách vật kính 4 cm. Hỏi ảnh của người ấy trên phim cao bao nhiêu cm?
  Chọn kết quả đúng:
 • 7
  Vật kính của máy ảnh là một trong những dụng cụ nào sau đây?
 • 8
  Ảnh trên phim là ảnh có tính chất gì?
 • 9
  Điều gì đó xảy ra ở máy ảnh khi vật tiến lại gần máy ảnh?
 • 10
  Khi chụp một vật cao 40 cm và vật cách máy ảnh là 1m thì ảnh của vật sẽ cao 4 cm. Hỏi buồng tối của máy ảnh có độ sâu bao nhiêu?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 151
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm