Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 12

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 12 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 nhằm giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 kèm câu trả lời được biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm về Công suất điện theo chương trình học SGK lớp 9, giúp cho các bạn củng cố lại bài học.

 • 1
  Điều nào sau đây là sai khi nói về công suất của dòng điện?
 • 2

  Điều nào sau đây là sai khi nói về đơn vị của công suất?

 • 3

  Một bàn là điện có ghi: 220V - 800W được mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 110V. Hỏi cường độ dòng điện qua nó là bao nhiêu?

 • 4

  Trong các công thức dưới đây, công thức nào đúng với công thức tính công suất của dòng điện?

 • 5
  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện năng?
 • 6

  Có 3 bóng đèn Đ1; Đ2; Đ3 có các hiệu điện thế định mức là U1 = U2 = U3 = U. Với các giá trị thích hợp của hiệu điện thế U' người ta có các cách mắc như sau:

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 11: Công suất điện

  Nếu U = 2U' thì cách mắc đèn thích hợp là:

 • 7

  Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 12 V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,4 A. Công suất tiêu thụ của bóng đèn này có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

 • 8

  Trên một bóng đèn có ghi 220 V - 75 W. Thông tin nào sau đây đúng?

 • 9

  Cho các sơ đồ mạch điện sau

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 11: Công suất điện

  Gọi P1; P2 lần lượt là công suất tiêu thụ mạch ngoài của hai mạch trên tỉ số P2/P1 = 4 thì điện trở R2 bằng bao nhiêu khi R1 = 100Ω.

 • 10

  Mạch ngoài một nguồn điện có hiệu điện thế U, gồm hai điện trở R1 và R2 được mắc theo sơ đồ như hình vẽ, hởi công suất tỏa nhiệt của mạch điện ngoài được tính theo công thức nào sau đây?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 11: Công suất điện

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.356
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm