Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 40

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 40 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 do VnDoc biên soạn và đăng tải nhằm giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học môn Lý 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

 • 1
  Một vật AB = 5 cm đặt cách thấu kính phân kì 50 cm, cho một ảnh A'B' cách thấu kính 20 cm. Hỏi ảnh AB có độ lớn là bao nhiêu?
 • 2

  Chiếu một tia sáng tới SI đi từ môi trường (a) sang môi trường (b) và cho tia khúc xạ IR. Phát biểu nào sau đây đúng?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 • 3

  Quan sát chiếc đũa khi nhúng vào nước. Hãy chọn câu phát biểu đúng?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 • 4
  Trường hợp nào tia tới và tia khúc xạ trùng nhau?
 • 5

  Chiếu tia tới SI từ không khí tới mặt phân cách với thuỷ tinh. Trong các tia đã cho ở hình 2, tia nào là tia khúc xạ?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 • 6
  Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng:
 • 7

  Chiếu một tia sáng SI đi từ môi trường không khí đến môi trường nước. Hình vẽ nào sau đây không đúng?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 • 8
  Hãy chọn câu phát biểu đúng.
 • 9

  Từ hình vẽ hãy cho biết phát biểu nào sau đây là không chính xác.

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 • 10
  Dùng kẹp gắp một viên bi dưới đáy chậu lúc không có nước và lúc chậu đầy nước. Phát biểu nào sau đây chính xác?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 533
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm