Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 14

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 14 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 do VnDoc đăng tải nhằm giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 kèm câu trả lời được biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm về Điện năng - Công của dòng điện theo chương trình học SGK lớp 9, giúp cho các bạn củng cố lại bài học.

 • 1
  Trên nhãn của một bàn là điện có ghi 220V - 800W. Bàn là được sử dụng ở hiệu điện thế 220V. Công của dòng điện thực hiện trong thời gian 30 phút là giá trị nào trong các giá trị sau:
 • 2

  Cho hai bóng đèn: bóng 1 loại 220 V - 40 W và bóng 2 loại 220 V - 100 W. Nhận xét nào sau đây là đúng khi mắc song song hai bóng trên vào nguồn điện 220 V?

 • 3
  Hãy chọn câu phát biểu đúng.
 • 4

  Một điện trở R1 tiêu thụ công suất P khi mắc vào giữa hai điểm A, B có hiệu điện thế không đổi. Nếu mắc thêm một điện trở R2 nối tiếp với R1 vào giữa hai điểm A và B thì công suất tiêu thụ bởi R1 sẽ ra sao?

 • 5
  Một bóng đèn sử dụng hiệu điện thế 220V, dòng điện qua đèn là 0,5A. Hãy tính điện trở của bóng đèn và công suất tiêu thụ của dòng điện.
 • 6

  Trong sơ đồ mạch điện như hình vẽ, công suất tiêu thụ ở điện trở 5Ω là 10W. Vậy công suất tiêu thụ ở điện trở 4Ω là:

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

 • 7

  Cho hai bóng đèn: bóng 1 loại 220 V - 40 W và bóng 2 loại 220 V - 60 W. Tổng công suất điện của hai bóng đèn bằng 100 W trong trường hợp nào dưới đây?

 • 8

  Có bốn điện trở R1, R2, R3, R4 được ghép với nhau và nối với hai cực của một nguồn điện theo sơ đồ hình vẽ. Cho biết R1 = 100Ω, R2 = 200Ω, R3 = 200Ω, R4 = 400Ω. Hỏi điện trở nào có công suất tỏa nhiệt lớn nhất?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

 • 9
  Hãy chọn câu phát biểu đúng.
 • 10

  Điện trở 10Ω và 20Ω mắc song song vào giữa hai điểm A, B của mạch điện. Nếu công suất tiêu thụ ở điện trở 10Ω là P thì công suất tiêu thụ ở điện trở 20Ω là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 304
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm