Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 5

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 5 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 do VnDoc biên soạn và đăng tải, giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9: Đoạn mạch song song nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học môn Lý 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

 • 1
  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở của đoạn mạch mắc song song?
 • 2
  Ba điện trở có giá trị khác nhau. Hỏi có bao nhiêu giá trị điện trở tương đương?
 • 3

  Cho các sơ đồ mạch điện sau:

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 4: Đoạn mạch song song

  Trong (các) sơ đồ nào hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp?

 • 4

  Cho các sơ đồ mạch điện sau. Giả sử R1 > R2

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 4: Đoạn mạch song song

  Số chỉ của ampe kế nhỏ nhất ở mạch điện có sơ đồ nào?

 • 5

  Cho đoạn mạch gồm ba điện trở mắc song song. Hiệu điện thế trên hai đầu đoạn mạch là UAB = 24V. Cường độ dòng điện trong mạch chính là 6A. Biết R1 = 12Ω, R2 = 8Ω giá trị RX

 • 6

  Hai điện trở R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, R1 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 1,5A; còn R2 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 2A; có thể mắc song song hai điện trở trên vào hai điểm có hiệu điện thế tối đa bằng bao nhiêu?

 • 7

  Cho đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 8Ω và R2 = 24Ω mắc song song, cường độ dòng điện qua R2 là 2A. Cường độ dòng điện ở mạch chính là giá trị nào trong các giá trị sau:

 • 8

  Cho đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 25Ω, R2 = R3 = 50Ω mắc song song với nhau. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi U = 37,5V. Dòng điện qua các điện trở R1, R2, R3 và qua mạch chính lần lượt là.

 • 9

  Cho các sơ đồ mạch điện sau. Giả sử R1 > R2

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 4: Đoạn mạch song song

  Số chỉ của vôn kế bằng nhau ở các mạch điện có sơ đồ nào?

 • 10
  Trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện thế định mức 220V. Hiệu điện thế của nguồn là 220V, cho biết các dụng cụ đều hoạt động bình thường. Thông tin nào sau đây là đúng?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 687
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm