Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 4

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 4 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9: Đoạn mạch nối tiếp nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học môn Lý 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

 • 1

  Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B 12V ba điện trở đều bằng 5Ω. Hiệu điện thế giữa hai điểm P và Q là bao nhiêu khi K đóng?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

 • 2

  Hai điện trở R1 = 6Ω và R2 = 8Ω mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là 2A. Thông tin nào sau đây là sai?

 • 3

  Một mạch điện gồm R1 = 2Ω mắc nối tiếp với một ampe kế, ampe kế chỉ 0,5A (giả sử ampe kế có điện trở không đáng kể). Nếu mắc thêm vào mạch điện trên một điện trở R2 = 2Ω nối tiếp với R1 thì số chỉ của ampe kế là:

 • 4

  Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B 12V ba điện trở đều bằng 5Ω. Hiệu điện thế giữa hai điểm P và Q là bao nhiêu khi K mở?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

 • 5

  Cho mạch điện như hình vẽ biết UAB = 84V, R1 = 400Ω, R2 = 200Ω. Hãy tính UAC và UCB?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

 • 6

  Hai sơ đồ mạch điện như hình vẽ, sơ đồ nào các điện trở được xem là mắc nối tiếp?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

 • 7

  Một bóng đèn có ghi (6V - 0,5A) mắc nối tiếp với một điện trở R = 12Ω, rồi mắc chúng vào hai điểm có hiệu điện thế 12V (hình vẽ sau). Hãy cho biết độ sáng của bóng đèn như thế nào

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

 • 8

  Hãy cho biết vôn kế mắc trong mạch điện theo sơ đồ chỉ giá trị bao nhiêu? (Giả sử vôn kế có giá trị rất lớn)

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

 • 9

  Xét bốn sơ đồ mạch điện như sau:

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

  Cho biết R1 < R2 số chỉ của ampe kế bằng nhau ở các mạch điện có sơ đồ nào?

 • 10

  Xét bốn sơ đồ mạch điện như sau:

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

  Cho biết R1 < R2 nếu giá trị của các điện trở chưa biết thì (các) cách mắc theo sơ đồ nào cho ta tính được điện trở R1 nhờ áp dụng định luật Ôm?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 729
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm