Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 43

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

Mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 43 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 do VnDoc đăng tải nhằm giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học môn Lý 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

 • 1

  Trong những trường hợp nào dưới đây, vật AB đặt trước thấu kính hội tụ sẽ cho ảnh thật bằng vật?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

 • 2
  Để dựng ảnh qua thấu kính hội tụ, ta sử dụng tính chất của các tia đặc bệt. Hãy cho biết phương pháp nào sau đây là đúng?
 • 3

  Qua thấu kính hội tụ, vật AB có ảnh là A'B' có độ lớn bằng vật. Hỏi tiêu cự của thấu kính trên bằng bao nhiêu? biết rằng ảnh A'B' cách thấu kính một khoảng d' = 8 cm.

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

 • 4

  Người ta đặt một vật AB cách một bức màn 5m và muốn chiếu lên màn một ảnh thật lớn hơn vật bốn lần. Hỏi phải đặt một thấu kính hội tụ cách màn bao nhiêu?

 • 5
  Một vật AB cao 2 cm được đặt trước một thấu kính hội tụ. Thấu kính này cho một ảnh thật lớn hơn vật hai lần và cách thấu kính 30 cm. Hỏi vật AB cách thấu kính là bao nhiêu?
 • 6

  Vật AB qua thấu kính hội tụ cho ảnh A'B' (Hình 1). Để xác định tiêu điểm F của thấu kính, cách vẽ nào dưới đây đúng? (Hình 2)

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

 • 7
  Trước một thấu kính hội tụ, ta đặt một vật AB sao cho AB nằm trong tiêu cự của thấu kính. Hãy cho biêt tính chất ảnh cho bởi thấu kính.
 • 8
  Trước một thấu kính hội tụ, ta đặt một vật AB sao cho AB nằm ngoài tiêu cự của thấu kính. Hãy cho biêt tính chất ảnh cho bởi thấu kính.
 • 9

  Một vật AB cao 2 cm được đặt trước một thấu kính hội tụ. Thấu kính này cho một ảnh thật lớn hơn vật hai lần và cách thấu kính 30 cm. Hỏi tiêu cự của thấu kính hội tụ là bao nhiêu?

 • 10

  Vật AB qua dụng cụ quang học cho ảnh A'B'. Dụng cụ quang học ở cùng một bên so với AB và A'B'.Hãy cho biết tính chất ảnh A'B' và loại dụng cụ quang học trên là loại nào?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 705
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm