Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 8

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 8 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 kèm câu trả lời được biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm về Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn theo chương trình học SGK lớp 9, giúp cho các bạn củng cố lại bài học.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Hai đoạn dây bằng đồng cùng chiều dài, có tiết diện và điện trở tương ứng là S_1 ,R_1 và. Hệ thức nào dưới đây đúng?
  A. \,\frac{{S_1 }}{{R_1 }} = \frac{{S_2 }}{{R_2 }}
  B. \,R_1 .R_2 = S_1 .S_2
  C. \,S_1 .R_1 = S_2 .R_2
  D. Cả ba hệ thức trên đều đúng
 • 2
  Một sợi dây làm bằng kim loại dài l_1 = 150m, S_1 = 0,4mm^2 và có điện trở R_1 = 60\Omega. Hỏi một dây khác làm bằng kim loại đó dài l_2= 30m, có điện trở R_2 = 30\Omega thì có tiết diện S_2 là bao nhiêu?
 • 3
  Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Tiết diện dây thứ hai gấp hai lần dây thứ nhất. Nếu điện trở dây thứ nhất là 2Ω thì điện trở dây thứ hai là bao nhiêu?
 • 4
  Hai dây dẫn bằng nhôm dài bằng nhau. Dây thứ nhất có điện trở 2Ω, dây thứ hai có điện trở 8Ω. Hỏi dây thứ nhất có đường kính tiết diện bằng bao nhiêu lần so với dây thứ hai.
 • 5
  Hai cuộn dây đồng chất, tiết diện đều, có cùng khối lượng. Biết tiết diện của dây thứ nhất gấp hai lần tiết diện của dây thứ hai và chiều dài của dây thứ nhất là 2m. Hỏi chiều dài của dây thứ hai là bao nhiêu?
 • 6
  Hai dây dẫn làm từ cùng một chất có chiều dài, tiết diện và điện trở tương ứng là \,l_1 ,S_1 ,R_1\,l_2 ,S_2 ,R_2. Biết \,l_1 = 9l_2, \,S_1 = 1,5S_2. Mối quan hệ giữa các điện trở R_1R_2 của hai dây dẫn này:
 • 7
  Hai dây nikêlin có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có điện trở là 40Ω, tiết diện 0,3mm2. Nếu dây thứ hai có tiết diện 0,8mm2 thì điện trở của dây thứ hai là bao nhiêu?
 • 8
  Một dây dẫn dài tiết diện đều làm bằng một vật liệu nhất định và có điện trở R được cắt làm n đoạn bằng nhau. Người ta mắc song song n đoạn này với nhau và mắc vào nguồn có hiệu điện thế không đổi. Điện trở của đoạn mạch với n đoạn dây mắc song song có biều thức nào kể sau:
 • 9
  Đặt I là cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn (chưa cắt) khi nối dây vào nguồn hiệu điện thế. Nếu nối đoạn mạch có n đoạn dây mắc song song nói trên vào nguồn thì dòng điện mạch chính có cường độ là:
  Chọn ít nhất một câu trả lời
 • 10
  Hãy so sánh điện trở của hai dây dẫn đồng chất có cùng chiều dài. Biết rằng dây thứ nhất có tiết diện 2mm2, dây thứ hai có tiết diện 6mm2
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 243
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Vật lý 9

  Xem thêm