Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 32

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 32 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 do VnDoc biên soạn và đăng tải, giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 kèm câu trả lời được biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm về Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng theo chương trình học SGK lớp 9, giúp cho các bạn củng cố lại bài học.

 • 1

  Cho vòng dây dẫn kín, thanh nam châm như hình 5. Dòng điện cảm ứng không xuất hiện trong vòng dây trong những trường hợp nào dưới đây?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 10: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

 • 2

  Biết trong trường hợp vòng dây đứng yên, nam châm dịch qua trái thì chiều dòng điện cảm ứng chạy qua vòng dây như hình 6. Hỏi trường hợp nào sau đây cũng có dòng cảm ứng qua vòng dây với chiều như vậy?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 10: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

 • 3

  Hình vẽ dưới đây biểu diễn đường sức từ của một thanh nam châm. Thanh nam châm đứng yên vuông góc với vòng dây dẫn V di chuyển. Tại những vị trí nào đường sức từ xuyên qua vòng dây V là nhiều nhất?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 10: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

 • 4
  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng?
 • 5

  Ba vòng dây dẫn V giống nhau, đặt trước 3 nam châm giống hệt nhau. Trong những trường hợp nào đường sức từ của nam châm xuyên qua vòng dây dẫn nhiều nhất?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 10: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

 • 6
  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng?
 • 7

  Một ống dây dẫn đứng yên có dòng điện chạy qua, đường sức từ của ống dây xuyên qua một vòng dây dẫn V tại ba vị trí 1, 2, 3 như hình vẽ. Tại vị trí nào đường sức từ của ống dây xuyên qua vòng dây V là nhiều nhất?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 10: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

 • 8
  Trong trường hợp nào dưới đây trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng?
 • 9

  Ba vòng dây V đước đặt trước ba ống dây dẫn AB giống hệt nhau về hình dạng, kích thước và số vòng. Xác định mối quan hệ của cường độ dòng điện qua ba ống dây.

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 10: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

 • 10
  Kết luận nào sau đây đúng?
  Đường sức từ xuyên qua vòng dây dẫn V biến thiên khi:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 648
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm