Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 45

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 9 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 45: Ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 do VnDoc đăng tải, giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học lớp 9. Đề dưới dạng trực tuyến, các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 45 được biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm theo chương trình học SGK lớp 9, giúp cho các bạn củng cố lại bài học, từ đó học tốt môn Vật lý 9 hơn.

 • Câu 1: Ảnh của một ngọn nến qua một thấu kính phân kì:
 • Câu 2: Ảnh ảo của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì giống nhau ở chỗ:
 • Câu 3: Vật đặt ở vị trí nào trước thấu kính phân kì cho ảnh trùng với vị trí tiêu điểm:
 • Câu 4: Một vật sáng được đặt tại tiêu điểm của thấu kính phân kì. Khoảng cách giữa ảnh và thấu kính là:
 • Câu 5: Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính tại tiêu điểm của một thấu kính phân kì có tiêu cự f. Nếu dịch chuyển vật lại gần thấu kính thì ảnh ảo của vật sẽ:
 • Câu 6: Vật AB có độ cao h được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì. Điểm A nằm trên trục chính và có vị trí tại tiêu điểm F. Ảnh A’B’ có độ cao là h’ thì:
 • Câu 7: Lần lượt đặt vật AB trước thấu kính phân kì và thấu kính hội tụ. Thấu kính phân kì cho ảnh ảo A1B1, thấu kính hội tụ cho ảnh ảo A2B2 thì:
 • Câu 8:

  Một người quan sát vật AB qua một thấu kính phân kì, đặt cách mắt 8 cm thì thấy ảnh của mọi vật ở xa, gần đều hiện lên cách mắt trong khoảng 64 cm trở lại. Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì:

 • Câu 9:

  Đặt vật AB trước một thấu kính phân kì có tiêu cự f = 12 cm. Vật AB cách thấu kính khoảng d = 8 cm. A nằm trên trục chính, biết vật AB = 6 mm. Ảnh của vật AB cách thấu kính một đoạn bằng bao nhiêu?

 • Câu 10: Đặt một vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì. Ảnh A'B' của AB qua thấu kính phân kì có tính chất gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 26
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm