Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 35

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 9 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 do VnDoc đăng tải, giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học lớp 9. Đề dưới dạng trực tuyến, các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 35 được biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm theo chương trình học SGK lớp 9, giúp cho các bạn củng cố lại bài học, từ đó học tốt môn Vật lý 9 hơn.

 • Câu 1:

  Các thiết bị nào sau đây không sử dụng dòng điện xoay chiều?

 • Câu 2:

  Dòng điện xoay chiều có thể gây ra:

 • Câu 3:

  Chọn phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều:

 • Câu 4:

  Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào ứng dụng tác dụng nhiệt là chủ yếu?

 • Câu 5:

  Điều nào sau đây không đúng khi so sánh tác dụng của dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều?

 • Câu 6:

  Thiết bị nào sau đây có thể hoạt động tốt đối với dòng điện một chiều lẫn dòng điện xoay chiều?

 • Câu 7:

  Nếu hiệu điện thế của mạng điện gia đình đang sử dụng là 220V thì phát biểu nào sau đây không đúng?

   

 • Câu 8:

  Mắc một bóng đèn có ghi 12V - 6W lần lượt vào hiệu điện thế một chiều rồi vào mạch điện xoay chiều cùng hiệu điện thế 12V. Thông tin nào sau đây là đúng khi nói về độ sáng của bóng đèn.

 • Câu 9:

  Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay chiều chạy qua trước một cuộn dây dẫn kín B. Sau khi công tắc K đóng thì trong cuộn dây B có xuất hiện dòng điện cảm ứng. Người ta sử dụng tác dụng nào của dòng điện xoay chiều?

 • Câu 10:

  Một bóng đèn dây tóc có ghi 12V – 15W có thể mắc vào những mạch điện nào sau đây để đạt độ sáng đúng định mức?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 235
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm